Парламентът удължи срока за лицензиране на радио и тв-операторите

Парламентът даде нов 3-месечен срок на радио и телевизионните оператори без лиценз или с изтекъл срок на лиценза, за да подадат заявления за лиценз до провеждането на конкурс. 98 народни представители подкрепиха на първо четене промените в медийния закон, внесени от Господин Чонков от "Новото време" и група депутати. 12 народни представители бяха против, а 26 се въздържаха.

Инициаторите на промяната посочват, че с приетите миналата година промени в закона за радио и телевизия, на оператори се даде възможност да излъчват до приключване на конкурсите и лицензионните процедури в съответните населени места. Според тях, предвиденият едномесечен срок за подаване на заявления се оказал прекалено кратък и не е дал възможност на всички заинтересовани оператори да подадат документи за издаване на нова лицензия.

Новият тримесечен срок се налага както от големия брой оператори, така и от по-бавната процедура заради действията на два регулаторни органа - Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Съвета за електронни медии, смятат вносителите.

Валентин Георгиев от КРС съобщи в пленарната зала, че с незаплатена такса за радиочестотен спектър и с неотстранени пропуски в подадените документи са шест оператора. Документи само в КРС са подали пет оператора, а само в СЕМ - четири. Телевизия "Шумен" има неизплатени такси, а операторите от телевизия "Варна" въобще не са подали документи, тъй като са смятали, че подадените по-рано документи за лицензиране важат и в този случай. Георгиев посочи, че има свободен радиочестотен спектър, който ще стои неизползван до провеждането на конкурсите, ако не бъдат приети поправките в закона. Той съобщи, че по силата на действащия закон комисията е лицензирала над 100 радио- и телевизионни оператори.

По време на дебата Любомир Пантелеев от БСП каза, че гласуването на закона е самопризнание на парламента за хаоса, който самият той е създал в медийната сфера. Пантелеев отбеляза, че депутатите решават проблемите "на час по лъжичка". Въпреки това той обяви, че Коалиция за България ще подкрепи законопроекта.

Според Благой Димитров от ОДС обаче законопроектът е срам за правовата държава, защото промените се внасят за оператори, които не са спазили закона. Той попита къде е гаранцията, че някои няма да спазят и удължения 3-месечен срок и пак ли ще бъде удължаван. Депутатът обяви, че ще се въздържи при гласуването.

Председателят на медийната комисия Милена Милотинова определи промените като бонус за радиотелевизионните оператори до провеждането на конкурсите в съответните населени места. От НДСВ смятаме, че няма полза, особено в пограничните райони, ефирът да замлъкне, каза Милотинова и подчерта, че законопроектът не нарушава правата на операторите, които законно са на пазара.

Милотинова заяви още, че е крайно време да бъде направен нов цялостен медиен закон.

Още от България