Парламентът узакони алтернативната медицина

Узаконяване на алтернативната медицина предвижда приетият днес на първо четене от Народното събрание законопроект за здравето. Проектът на правителството, който ще влезе в сила от 1 януари 2005 г., беше подкрепен от 138 депутати, против бяха 56, а четирима се въздържаха.

Законопроектът въвежда за първи път в българското законодателство нормативни изисквания, които се прилагат при практикуване на алтернативни методи, като използване на нелекарствени продукти от органически или минерален произход, хомеопатия, акупунктура, акупресура и др.

Създава се регистрационен режим за лицата, които практикуват алтернативни методи, както и механизъм за контрол на тяхната дейност. Регламентират се изрично и случаите, при които се допуска медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения, както и мерки за медицинската защита на лицата от въздействието на йонизиращите лъчи.

Забранява се пушенето в закритите помещения на обществените места, в закритите работни помещения и в обществения транспорт. Глобата за пушене ще е до 100 лв., а при повторно провинение - от 20 до 300 лв. Министерският съвет ще определя местата, където по изключение ще бъде разрешено пушенето. Общинските съвети ще имат право да забраняват или да ограничават употребата на алкохолни напитки и тютюнопушенето на определени общественодостъпни места в съответните общини.

От 1 януари 2006 г. ще влезе в сила разпоредба от законопроекта, според която един процент от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, ще се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и употребата на наркотични вещества.

Законопроектът забранява продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години, лица в пияно състояние, както и на територията на детски градини, училища и лечебни заведения. На спортни прояви и на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици, също ще бъде забранена продажбата на алкохол.

Ако нарушението на забраната за продажба на алкохол, извършено от юридическо лице, се извърши повече от веднъж, санкцията може да достигне до 15 000 лв.

В мотивите на вносителя се отбелязва, че чрез законопроекта се дефинират здравната промоция и интегрираната профилактика на болестите, осигуряването на високо качество на здравната помощ, медико-социалната защита на деца, бременни и инвалиди, както и мерки за осигуряване на здравословна жизнена среда на отделните лица, на семейството и обществото.

С него се гарантира правото на гражданите на достъпна медицинска помощ и се определят медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които всеки български гражданин ползва, без да заплаща, отбелязва вносителят.

В законопроекта е записано, че всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния обем от медицински дейности при пациент в спешно състояние, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут.

Законопроектът предвижда глоби от 1000 до 5000 лв. за лекар, стоматолог, медицинска сестра, акушерка и фелдшер, който откаже отказването на спешна медицинска помощ на гражданин в критично състояние, а при повторно нарушение - наказанието е лишаване от правото да упражняват професията за срок от 3 месеца до 1 година.

Медицинските специалисти, издаващи в нарушение болничен лист, ще се глобяват от 100 до 3000 лв., при повторно нарушение глобата достига до 10 000 лв.

Предвижда се създаване на здравни кабинети в детските ясли, детските градини и училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги.

В тях ще могат да работят лекари или други лица с медицинско образование, които могат да окажат спешна помощ. Създаването на кабинетите ще се финансира или от детската градина, или от общината, обясни пред журналисти в парламента здравният министър Славчо Богоев, цитиран от БТА.

Проектът на правителството забранява ефтаназията. Срещу това възрази депутатът от ОДС Евдокия Манева, която предложи текстът да отпадне. Народният представител от ПГ НИЕ Пламен Кенаров заяви, че проблемът с ефтаназията трябва да се обсъди и не трябва от парламента да се приема декларативен текст.

Законопроектът предвижда с глоба от 50 до 100 лева да се наказват лицата, които не се явят на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация. При повторно нарушение глобата ще е от 100 до 200 лева.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?