Парламентът забрани анонимните дарения за партиите

Парламентът забрани партиите да получават каквито и да било анонимни дарения при приемането на второ четене на законопроекта за политическите партии.

В доклад на Сметната палата вчера бе огласено, че най-много анонимни дарения е получавала партия Българска социалдемокрация с лидер Александър Томов - 87 093 лв. Анонимни дарители са имали и Българска комунистическа партия "Г. Димитров" и Българска работническа социалистическа партия). Досега бе разрешено партиите да взимат анонимни дарения, чиято обща сума е в размер не по-голям от 25 на сто от годишната държавна субсидия на съответната политическа партия.

Партиите са без право да получават дарения от едно и също физическо лице над 10 000 лева в рамките на една година, както и от едно и също юридическо лице, когато сумата е над 30 000 лева.

Не бе прието искането на Емилия Масларова от БСП да не се записва точен таван за даренията, а той да бъде обвързан с минималната работна заплата, като таванът на даренията от физическите лица да бъде 100 минимални работни заплати, а за юридическите лица - 300.

Отхвърлено бе и искането на Петър Мутафчиев от левицата да отпадне ограничението за дарения от физическите лица и да остане само това за юридическите лица. По думите му е възможно с големи дарения юридически лица да оказват влияние върху дейността на партията и така да се прокарват лобистки интереси. С даренията от едно физическо лице обаче не можело да се поставя под зависимост дейността на партията.

Не беше прието и предложението на Йордан Нихризов (ОДС) на фондонабиращи мероприятия партиите да могат да получават дарения до 30 000 лева.

Парламентът записа също, че партиите нямат право да получават средства от търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие, както и от държавни и общински предприятия. Досега забраната важеше за дарения от предприятия с над 50 на сто държавно или общинско участие или от изпълняващи по договор държавна или общинска поръчка.

Последният доклад на Сметната палата изобличи като получатели на дарения от предприятия - 100 процента държавна собственост в енергийния сектор мандатоносителите на НДСВ - Партия на българските жени и движение "Оборище".

Партиите вече няма да могат да получават и средства от изпълнители по договор на обществена поръчка или от юридически лица в приватизация, пари от организатори на хазартни игри, от религиозни институции или от нестопански организации в обществена полза.

Забранява се също да взимат средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

И в новия закон се забранява на партиите да извършват стопанска дейност, да учредяват или да участват в търговски дружества и кооперации.

От Сметната палата посочиха вчера, че получават все по-малко отчети за приходите и разходите на партиите, които са вече 333 в България. Тази година отчети са внесли едва 66 партии.

Преди месец, в последния доклад за напредъка на страната ни към ЕС, Европейската комисия посочи като проблем пред България липсата на прозрачност за финансирането на политическите партии и предизборните кампании.

Още по темата
Още от България