Парламентът задължи кабинета да прибере от "Кремиковци" дълговете към държавата

Правителството да предприеме незабавни мерки за събиране на държавните вземания от "Кремиковци" АД, реши парламентът по предложение на Валентин Василев от СДС. Депутатите гласуваха решение към доклада на временната комисия за проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци", назначена след трагичният инцидент в началото на годината, при който загинаха трима работници и 22-ма получиха тежки обгазявания.

За тази година нетните задължения на комбината са 379 млн. лв., като 220 млн. са към държавата и трябва да се погасяват разсрочено, според изявления на ръководството. За 10 години са разсрочени дълговете към НЕК и "Булгаргаз" и с три години - към НОИ. Към ДФРР също разсрочката е 10 години. Преди дни изпълнителният директор на комбината Валентин Захариев обвини депутатите, че се опитват с проверката да осуетят опитите за продажба на комбината.

В решението на парламента бе записано също, че собственикът на 71 процента от капитала на "Кремиковци" не изпълнява поетите ангажименти за финансово стабилизиране на дружеството, намаляването на задълженията към държавните кредитори - БДЖ, НЕК, "Булгаргаз", НОИ, и задълженията за инвестиции от договора за приватизация.

По искане на Георги Пирински от левицата депутатите записаха, че парламентът оценява като незадоволителна работата на МС по изпълнение на решението на Народното събрание от 29 март 2002 г., по координирането на политиката на правителството и производителите за изпълнение на международните ангажименти на страната, по координиране на отношенията с държавните кредитори, по спазването на финансовата дисциплина от собственика, по осигуряването на текущ надзор върху дейността на комбината и по изпълнението по приватизационния договор.

Парламентът записа още, че оценява като незадоволителна и дейността на представителите на държавните органи в управителните органи на "Кремиковци" във връзка със защитата на интересите на държавата като съсобственик.

С решението Народното събрание задължи правителството в двумесечен срок да разгледа и оцени състоянието на "Кремиковци" АД. В същия срок правителството трябва да конкретизира мерките и гаранциите, осигуряващи изпълнението на националната програма за преструктуриране и развитие на стоманодобивната индустрия в България до 2007 г. въз основа на съвместната работа между "Кремиковци", мажоритарния собственик "Финметалс Холдинг" АД, Управляващия комитет и Министерството на финансите като орган за мониторинг. Правителството трябва да информира парламента за резултатите.

Народното събрание оценява като незадоволителна работата на оперативния мениджмънт на "Кремиковци"АД за създаване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и спазване на поетите в колективния трудов договор ангажименти към работниците и служителите.

Само през 2002 година в комбината са станали повече от 24% от трудовите злополуки в целия металургичен отрасъл, се посочва в доклада на парламентарната комисия. От 2000 до 2003 година контролните органи по труда са извършили 82 проверки в различни производства в "Кремиковци" в резултат на които са дадени 440 препоръки и са съставени 75 актове за нарушаване на трудовото законодателство.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?