Партиите обещават редовен ръст на пенсиите, но малцина предлагат реформи

Заетост чрез програми, стимули и преференции за бизнеса

Партиите обещават редовен ръст на пенсиите, но малцина предлагат реформи

Винаги преди избори партиите са традиционно щедри откъм обещания в социалната сфера и се надпреварват да обещават придобивки и привилегии, част от които впоследствие се оказват непосилни за бюджета. Този път тази тенденция е още по-забележима може би заради  ефекта от зимните протести, подсилил стремежа на повечето партии да се харесат на недоволните.

В платформите на партиите за предстоящите избори акцентът в социалната сфера пада основно върху пенсионната система, социалните плащания и към програмите и стимулите за разкриване на нови работни места. Всички партии обещават да върнат швейцарското правило, според което пенсиите се индексират всяка година с половината от ръста на инфлацията и половината от ръста на доходите. Само две партии обаче предлагат реформи в пенсионната система, които биха освободили ресурс, за да се посрещнат по-високите разходи за осъвременяване на пенсиите всяка година.

Традиционно левицата обещава връщане на отнети привилегии и права, докато ориентираните вдясно партии са за премахване и преразглеждане на привилигированите групи и съсловия.

ГЕРБ се “поправя“за майчинството и индексацията на пенсиите

В програмата на доскоро управляващата партия ГЕРБ се виждат обещания, с които на практика се признават грешки в досега водената от нея политика. Прави впечатление и това, че ГЕРБ не залага в програмата си продължаване на реформите в осигурителната система, като вероятно смята, че предприетите от нея мерки за увеличаване на стажа и възрастта за пенсиониране са достатъчни и системата не се нуждае от повече промени.

ГЕРБ обещава запазване на срока от 410 дни отпуск за бременност, раждане и отглеждане на малко дете и възстановяването на практиката месечното обезщетение за гледане на дете през втората година да е равно на минималната работна заплата. Така ГЕРБ се отрича от тезата си, че увеличение на обезщетението може да има само, ако се съкрати срокът на майчинството, и признава за грешка няколкократните откази на депутатите да повишат обезщетението.

Партията обещава и възстановяване на отмененото от самата нея швейцарско правило при
осъвременяване на пенсиите. В програмата си обаче ГЕРБ се застрахова с уговорката, че това ще става при “отчитане на ръста на икономиката и нивото на заетостта“.

ГЕРБ увеличи всички пенсии само веднъж в мандата си –през април тази година, а година по-рано повиши вдовишките добавки. Преди това последното увеличение на пенсиите бе от 1 юли 2009 година, заложено от тройната коалиция.

В програмата си ГЕРБ предвижда още стимули за работодатели, наемащи лица под
29 години, стимули за поне 2 500 млади хора за създаване на собствен бизнес с европейско и държавно финансиране, създаване на нови работни места в над 1000 предприятия чрез инвестиции в квалификация, в условията на труд, в социални иновации.

Партията поема и ангажимент за нов Кодекс на труда, отговарящ на съвременните отношения на пазара на труда.

БСП обещава облекчаване на условията за пенсиониране

Традиционно най-щедра откъм социални обещания е БСП. Тя също обещава връщане на ежегодната индексация на пенсиите по швейцарското правило, както и периодично преизчисляване на старите пенсии. Наред с това в програмата на партията са включени и редица други мерки, които биха оказали финансов натиск върху пенсионно-осигурителната система, без да е ясно с какъв ресурс ще бъде посрещнат той.

Такива са например спиране на увеличаването на осигурителния стаж и възрастта за пенсиониране, въвеждане на гъвкави условия за пенсиониране при недостиг на 2 години осигурителен стаж, промяна на условията за пенсиониране на военнослужещите и възстановяване на отнети от тях социални права.

През този мандат беше въведено изискване за възраст за пенсиониране на военните, които доскоро се пенсионираха само с изискуем стаж. Сред отнетите им социални придобивки пък е правото на преференциални условия при купуване на жилище.

Левицата също обещава обезщетението за отглеждане на дете от една до две годишна възраст, което сега е  240 лева, да се изравни с минималната работна заплата, която сега е 310 лева. Самата минимална заплата пък БСП обещава да повиши до края на мандата си до 450 лева.

По отношение на пазара на труда БСП обещава нови 250 000 работни места чрез създаване на условия за съживяване на малкия и средния бизнес, премахване на корупционните практики за разпределяне на обществени поръчки, връщане на имиджа на България като страна, предпочитана за чуждестранни инвестиции, както и трайно намаляване на младежката безработица чрез осигуряване на първо работно място или обучение на завършилите студенти.

ДСБ е за премахване на всички привилегии в пенсионната система

ДСБ също залага в програмата си възстановяване на швейцарското правило и спиране на  политическата намеса при определяне на размера на пенсиите. Наред с това обаче предлага и редица кардинални мерки като премахване на всички привилегии в пенсионната система и
пълно съответствие между вноските и получаваните пенсии.

Сега НОИ “додава“ към пенсиите, чийто реален размер е под минимума и ощетява пенсионерите, чийто реални пенсии са над прага от 770 лева. Ощетените с високи пенсии обаче са около 50 000 души, а хората, на които осигурителния принос не достига и за минимална пенсия от 150 лева – половин милион.

От ДСБ предлагат бюджетът за социално подпомагане да допълва пенсиите на гражданите с най-нисък принос към системата до социалния минимум, но единствено, ако те нямат други доходи - пенсии, ренти, собствен бизнес.

Партията обещава да се спре ощетяването на гражданите, получавали среден и висок доход през годините, които сега финансират привилегировани групи и съсловия. Сега от ранно пенсиониране и високи пенсии се възползват работещите в тежки условия на труд, както и заетите в силовите ведомства – Министерството на отбраната, МВР, ДАНС и др.

В програмата на партията се предвижда социалното подпомагане да е насочено към осигуряването на пълноценна работа и издръжка, а не изолация. Държавната политика ще е насочена към подпомагане на първо място на изоставените деца, самотните родители, хората с увреждания и децата, израстващи в крайна мизерия и без достъп до образование.

По отношение на заетостта ДСБ предлага промяна на съществуващите програми – от фалшива заетост в общински фирми, прикриваща купуването на гласове, към заетост в реалния бизнес, основана на нови правила за квалификация и обучение. Предлага се въвеждане на преференции за самонаети  - свободни професии, занаятчии, фермери, еднолични търговци и дружества и семейни фирми.

България на гражданите е за преразглеждане на ранното пенсиониране

България на гражданите също обещава преразглеждане на режима на ранното пенсиониране. Предлага индексацията на пенсиите с темпа на инфлацията да става на всеки шест месеца, както и да има  добавка, която включва допълнителна индексация според инфлацията на основните храни, лекарства и услуги.

Партията се ангажира с разширяване на обхвата на втория пенсионен стълб за хората под 45-
годишна възраст. Сега вторият пенсионен стълб обхваща всички, родени след 31 декември 1959 година, които внасят осигуровки и в частен фонд освен в НОИ. През годините е обсъждано дали да се повиши ролята на втория стълб, особено за по-младите хора, като по-голям дял от вноските им отиват във втория стълб, но засега това остава само идея.

Партията се ангажира още с укрепване и попълване на Сребърния фонд и с разширяване на програмите за оказване на помощ в домовете за хората с увреждания и възрастните хора.

Освен това България на гражданите предлага помощ при разширяване на бизнеса на малки фирми и самонаети лица, прилагане на мерки за заетост на младежи до 29 години.

ДПС поставя акцент върху младежката заетост

От платформата на ДПС става ясно, че тя вижда ръста на доходите и заетостта като следствие от осигуряването на растеж на икономиката.

Акцент в социалната програма на ДПС е младежката заетост, като се предлага създаването на  специална стратегия за младежката заетост, в това число и чрез използване на националния бюджет и европейските средства.

Партията също подкрепя преразглеждане на социалните придобивки в силовия сектор.

Споделяне

Още по темата

Още от Избори 2013

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?