Партиите опорочават обществените поръчки

Партиите опорочават обществените поръчки

Политическата корупция е основна причина за корупцията при възлагането на обществени поръчки. Това е един от основните изводи в доклада на неправителствената организация “Прозрачност без граници”, посветен на изразходване на публични средства, който бе представен в парламента във вторник. Изненадващо на същото становище се оказа и председателят на комисията за борба с корупцията Бойко Великов (БСП).

Представителят на управляващата коалиция също заяви, че политическата корупция е свързана с обществени поръчки и дори заяви, че нерегламентираните отношения влияят върху управлението.

Според Великов са необходими промени в Наказателния кодекс, тъй като сегашният чл. 282, който дефинира престъпленията по служба, е твърде остарял. До този момент в София са приключили малко над 80 наказателни преследвания по този регламент, а съдът е издал една условна присъда.

За цялостно законодателно уреждане на конфликтите на интереси, настоя още шефът на антикорупционната комисия.

Това става година след като именно БСП отхвърли предложения от СДС законопроект в тази посока. Депутатът – социалист констатира, че всички приети до този момент етични кодекси за българската администрация не работят. По думите му корупцията в сектора на обществените поръчки се “развива” и “утвърждава”.

Според “Прозрачност без граници” могат да се различат два основни типа корупция – голяма и малка. В първия случай “услугите” към определен изпълнител се правят от лицата, които трябва да вземат крайното решение. При втория - служители на ниско ниво, които нямат решаващ глас, разгласяват  срещу съответното заплащане конфиденциална информация за останалите фирми.

Не ви вярваме 

Националното представително социологическо проучване, което беше приложено към доклада на неправителствената организация показва, че 88 % от българите мислят, че техните пари се разпределят чрез корупционни практики. Близо 10 процента нямат мнение по въпроса.

Само 2 процента от хората мислят, че обществените поръчки се печелят честно. В подобни пропорции се разпределят мненията и на пряко замесените в сферата на разпределянето на тези средства. Около 80 процента от заетите в администрацията смятат, че корупция има, при представителите на бизнеса този процент е 82.6.

Анализът на нарушенията, направени от възложителите, показва, че най-често обществените процедури са опорочени, когато се администрират от местните власти, след това са министерствата и накрая идва съдебната власт.

Най-много нарушения се допускат при конкурси за строеж на инфраструктура. Експертите на “Прозрачност без граници” предложиха за излизане от кризата с повсеместната корупция създаване на спецзвено, което да се занимава само с този вид нерегламентирани отношения, да се увеличи обезщетението за фирмите, участвали в опорочени процедури и да се премахнат специалните обществени поръчки.

Сред предложенията бе и да се декриминализира провокирането към подкуп, което щяло да спомогне на разследващите органи да намират свидетели на корупцията.

Споделяне

Още от България