Партията на Капон иска парламентарно наблюдение върху ВСС

Единната народна партия (ЕНП) поиска Народното събрание да създаде специална комисия за наблюдение на процеса по назначаване на административните ръководители в институциите на съдебната власт. Повод за предложението е предстоящото назначаването на повече от 300 шефове в магистратурата, което трябва да бъде извършено от Висшия съдебен съвет (ВСС) през 2009 година.

Председателят на партията Мария Капон поиска още Народното събрание да промени Закона за съдебната власт, с което ВСС да бъде задължен да изготви ясни критерии за избор на административните ръководители. От Единната народна партия настояват всички документи и атестации на кандидатите за ръководните постове да бъдат публикувани в интернет месец преди гласуването по конкретната кандидатура.

Членът на юридическия екип на ЕНП Станислава Виткова съобщи, че на 7 февруари ще се проведе първото заседание на ВСС, на което ще бъдат обсъждани критериите за избор на административни ръководители.

Според Мария Капон изборът на шефовете в магистратурата трябва да започне през лятото, за да има време за запознаване с кандидатите. Процедурата по назначаване на ръководители в съдебната власт практически започна още през 2008 година, когато бяха избрани заместници на хората, влезли в състава на новия Висш съдебен съвет.

Споделяне

Още от България