"Партийците" ще получат блокиращ глас при кадруването в съдебната система

"Партийците" ще получат блокиращ глас при кадруването в съдебната система

Политическата квота ще получи блокиращ глас при вземането на кадровите решения и налагането на дисциплинарни наказания в бъдещия разделен на две колегии Висш съдебен съвет (ВСС). Това става ясно от проекта за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Народното събрание.

Проектозаконът въвежда квалифицирано мнозинство в съдийската и прокурорската колегия по тези въпроси. За кадруването и наказването на съдии ще са нужни 9 гласа "за" от общо 14 членове на колегията, а в прокурорската ще са нужни 7 гласа при 11 членове.

Проектът за промени в ЗСВ прави кристално ясни огромните недостатъци на конституционните промени, приети от парламента в края на миналата година. Авторите на законопроекта са се опитали да сложат някакво препятствие пред абсолютната власт на главния прокурор в прокурорската колегия.

Групата на шефа на държавното обвинение се състои от шестима членове, тъй като традиционно в нея влизат четиримата избрани от редовите прокурори и единият представител на следствието. Почти непредставимо е някой да набие клин в единството на тези шест гласа заради йерархичната подчиненост на прокуратурата и следствието на главния прокурор. Пълната доминация на тази група се предотвратява чрез въвеждане на по-висок праг за избор, който води до нужда от гласа на поне един "политически" член на колегията.

Още преди гласуването на конституционните промени Венецианската комисия обяви, че поставянето на прокуратурата под някаква форма на обществен контрол не само е допустимо, но е международен стандарт. Нещата обаче не стоят така за съда, за който се препоръча независимост от политическата класа. Конституционните промени и сега представеният законопроект не осигуряват това.

В проекта за ЗСВ е приложен еднакъв аршин към двете колегии. Прилагането на прокурорския стандарт към съдебната колегия показва, че стремежът към съдийско самоуправление е обречен на провал. Редовите съдии избират шест от общо 14 членове в своята колегия. На тях ще им е нужна подкрепата на двамата председатели на върховните съдилища, които не се избират от съдиите, а от Пленума на ВСС с участието на представителите на парламента.

Но и това няма да е достатъчно, защото глас "за" ще трябва даде и поне един "политически" член, за да съберат девет гласа и да се назначи някой в системата.

Проектозаконът разписва и знакова промяна, която ще засегне пряко начина, по който се избират членовете на ВСС от Народното събрание. Депутатите ще бъдат задължени да мотивират защо гласуват за един, а не за друг кандидат, както и защо са решили да направят определена номинация. Ако това задължение бъде изпълнявано съвестно, то би довело до истинска прозрачност при избора на членовете на ВСС от парламента. В момента депутатите не смятат за нужно да обясняват каквото и да е, а предпочитат да си правят задкулисни договорки на гърба на съдебната власт.

Проектът за закон много детайлно разписва и възможните процедури за избор на членовете на ВСС от магистратските гилдии. Ако ВСС въведе електронно гласува до края на 2017 година, всичко би се случвало много бързо и лесно. Ако това обаче не стане, магистратите ще трябва да изтърпят маратонски общи събрания, защото ще се гласува с бюлетини.

Работната група, която е направила предложенията в ЗСВ, е изчислила, че при гласуване с бюлетини на съдиите ще са им нужни 45 часа непрекъснато заседание, за да изберат своите представители в съдебния съвет. Поради това групата предлага, ако не се въведе електронен избор, общите събрания да се провеждат в две последователни съботи.

Предложения за членове на ВСС ще може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Преди имената на кандидатите за членове от професионалната квота да бъдат обявени, те ще минават пред допълнителна проверка през съответната колегия на ВСС, която трябва да каже дали допуска въпросните магистрати до участие в надпреварата. Ако има отказ е предвидена процедура по обжалване пред комисия от петима, избрани на случаен принцип върховни съдии.
_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още от Реформирай това!

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?