Първа двойка черни лешояди в България с брачен полет

Сн. Зелени Балкани

Първата двойка черни лешояди у нас вече е факт. Това съобщиха природозащитни организации участващи в програмата за реинтродукция на вида.

Двете птици, които носят имената Балкан и VCF Know how са наблюдавани да проявяват брачно поведение от миналата есен.

Двата черни лешояда са освободени в България през 2019 г. Едната птица е от волиерата на "Зелени Балкани" в Природен парк "Сините камъни". Другата е от Фонда за дивата флора и фауна в защитената зона "Котленска планина".

Птиците често са наблюдавани заедно. Видени са да си подават предмети, както и да изпълняват сложни брачни полети.

Към момента двойката предприема ежедневни скитания между Сливен и Котел, както и по-далечни полети до Централен Балкан, явно търсейки подходящо за гнездене място.

Това е втората стъпка при възстановяването на вида в страната. Първата беше задържане на уседнала група от картали, която остана в региона на Сливен и Котел през цялата година и тя вече е изпълнена.

Природозащитните организации ще продължат да следят младата двойка и очакват с нетърпение да започнат да строят общото си гнездо.

Черният лешояд е известен у нас с името "картал". Той е защитен вид, включен в Червена книга в категорията изчезнал (Extinct) за страната ни.

През XIX и първите десетилетия на XX век, черният лешояд се е срещал навсякъде в България, но загубата на местообитания, широката употреба на отрови за борба с наземните хищници, интензификацията на селското стопанство, загубата на хранителен ресурс и умишленото отстрелване са довели до изчезването на вида у нас.

Последното доказано гнездо на размножаваща двойка е установено през 1993 г в района на Студен кладенец, по време на експедиция от експерти на "Зелени Балкани". Единствената естествена колония от вида на Балканите се намира в Национален парк "Дадя", Гърция, от където често единични птици са наблюдавани да посещават площадките за подхранване на лешояди в Източни Родопи, достигайки и до Стара планина и Кресненското дефиле.

През 2015 г. "Зелени Балкани", в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици, Фондацията за опазване на лешоядите (Vulture Conservation Foundation), немската организация EuroNatur и правителството на Екстремадура, Испания, стартират проект "Светло бъдеще за черния лешояд" по програма LIFE, който цели завръщането на вида в страната ни.

Споделяне

Още от Общество