Първа инвестиционна банка предлага депозити с прогресивно олихвяване

От 22 март 2005 г. Първа инвестиционна банка започва да предлага няколко нови депозитни продукта с прогресивно олихвяване, както и депозит с възможност за свободно превалутиране, съобщиха от банката в петък.

Детски депозит "Малечко Палечко" е за непълнолетни клиенти на банката. Срокът му е от 12 месеца до 3 години, без минимална сума за откриване. За клиентите на този депозит ПИБ предлага надбавка от 0,25% над лихвения процент за съответната валута и период. За левове лихвата е 6,25% до 9,25% годишно, а за долари, евро и британски лири - от 4,75% до 7,25% годишно.

Депозит "Златни години" е за пенсионери. Клиентът избира между всички валути, в които банката открива депозити за срок от 1 до 12 месеца. Лихвите са с надбавка от 0,15% спрямо стандартния лихвен бюлетин на ПИБ. Те варират от 3,65% до 6,15% годишно за депозити в лева, от 2,65% до 4,65% - за евро, от 2,90% до 4,65% - за долари, за депозити в швейцарски франкове те са от 0,45% до 0,75% и за британски лири - от 3,65% до 4,65%.

Клиентът избира между капитализиране на лихвата по депозита или изплащане в края на периода по друга сметка. За депозити със срок над месец има възможност за авансови лихвени плащания на едномесечна база по друга сметка.

ПИБ предлага и депозит с нарастваща лихва "6х6", който дава възможност за прогресивно увеличение на доходността във времето. Открива се в лева, евро или долари. Минималният период е 6 месеца, а максималният брой периоди - също 6 или общо три години.

За всеки нов шестмесечен период лихвата нараства и достига за левове 7% годишно, за евро - 4,75% годишно, а за долари - 5,25% годишно. Така надбавката може да достигне до 2,5% на годишна база спрямо стандартната лихва за шестмесечен депозит в лева. Клиентът може да избере капитализация на лихвата в края на всеки период или изплащането ѝ по друга негова сметка в банката.

В началото на април ПИБ ще предложи на своите клиенти и депозит с възможност за свободно превалутиране "Стратегия". Той дава възможност на гражданите да се предпазят от валутен риск и опция по всяко време сумата да се превалутира в лева, евро или долари по нареждане на клиента. Лихвата е в зависимост от валутата на депозита и срокът е 2 или 3 години, а прилаганите годишни лихвени проценти варират от 7,25% до 8,75% за лева, 5,25 - 6,75% за депозити в евро и долари.

Споделяне

Още от Бизнес