Първа стъпка повишение на учителските заплати - 15% от 1 септември

Минималната учителска заплата става 760 лева

Държавата отпуска 80 милиона лева за увеличение на учителските заплати с 15 процента от 1 септември, съобщи в сряда образователният министър Красимир Вълчев.

Това е първа крачка за двойното увеличение на възнагражденията на учители в рамките на четиригодишния мандат, допълни министърът. Увеличението вече е заложена в тригодишната средносрочна бюджетна прогноза до 2020 г., в размер на 330 милиона лева всяка година.

Освен това предлагаме увеличаване на минималната учителска заплата на 760 лева, добави той.

Учителите, възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха и говора ще получават заплати, които започват от 760 лв.

Минималната заплата за главен учител ще е 836 лв., старши учителите ще вземат най-малко 792 лв.

Минималното възнаграждение на училищен директор ще е 950 лв., а на заместник-директорите – 887 лв. Увеличенията на заплатите влизат в сила от 1 септември.

Въвеждат се и две нови допълнителни трудови възнаграждения за педагозите. От 1 януари 2018 г., 4% към заплатата ще получават учителите, които участват в съвместните екипи за обхващане и задържане на ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст. Същият процент ще получават и педагозите, които провеждат допълнително обучение на учениците, които не са усвоили учебната програма, както и на деца, които не владеят български език.

Учителите са тези, които трябва  да интегрират децата от уязвими групи в обществото и да направят децата и обществото по-добри, каза министърът.  Смятаме, че  е задължително заплатата на учителите да е над средната за страната.

С друг акт се вдигат стипендиите на студентите от българските диаспори в чужбина - от 150 на 200 лева, каза още министър. Това са студенти най-вече от Молдова и Украйна. Често това са студенти с нисък социален статус, за  които стипендията е важна, добави той.

Видно е, че само малка част от студентите започват работа като учители. Ще направим електронна платформа която да "среща търсеното и предлагането" на преподаватели.

Има райони и дисциплини, където има недостиг на учители, там ще се търси начин за задържане на преподаватели, след като навършат години за пенсия, каза министърът.  На други места е нужно да стимулираме подмладяването на педагогическия състав, каза министърът.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?