Първанов поиска тълкуване на Конституцията заради НАТО

Президентът Георги Първанов подписа днес искане до Конституционния съд за тълкуване на два текста от основния закон, свързани с възможностите за пребиваване и преминаване на чужди войски през територията на България.

Първанов иска КС да изтълкува чл. 84, т. 11 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията, съобщи пресцентърът на "Дондуков"2.

Текстът на член 84 се отнася до даването от парламента на разрешение за "изпращането и използуването на български въоръжени сили извън страната, както и пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея". "Народното събрание ратифицира и денонсира със закон международните договори, които имат политически или военен характер", пък пише в чл. 85. ал.1.

След като в края на ноември България получи покана за членство в НАТО, отново се заговори за необходимостта от спешна промяна в Конституцията, която да даде възможност на изпълнителната власт да разрешава преминаването и пребиваването на съюзнически чужди войски през страната. Сега това е в правомощията на парламента, което утежнява и забавя процедурата.

Първанов веднага реагира, че ще пита Конституционният съд дали основният ни закон може да се окаже пречка пред задълженията, които България трябва да поеме като съюзник в НАТО. Ако това се окаже така, президентът обяви, че лично ще предложи промяна в Конституцията.

В мотивите на днешното искане на президента се казва, че членството в НАТО предвижда България да ратифицира споразумение за статута на войските на Алианса по време на военни операции на пакта, а също и за транзитното преминаване и пребиваване. Президентът смята, че аналогични задължения за България може да възникнат и при приемане на страната ни в ЕС във връзка с изграждането на обединените въоръжени сили на Евросъюза.

Първанов пита Конституционния съд дали съюзнически войски по сключен международен договор могат да се третират като чужди войски, които застрашават суверенитета, сигурността, независимостта и териториалната цялост на страната. Според президента, със записаната в Конституцията норма законодателят се е ръководел от мисълта да не се застраши суверинитета на държавата, докато съюзническите чужди войски всъщност са още една гаранция за сигурността на държавата.

Първанов задава и въпроса дали за всяко конкретно преминаване или пребиваване на съюзнически войски е необходимо разрешение от парламента, ако Народното събрание е одобрило международно споразумение в това отношение.

Първанов пита и дали следва парламентът да дава разрешение за всеки конкретен случай, ако със закон той е определил изчерпателно определи целите, редът и условията за изпълнение от българска страна на задължения, поети с международен договор с военен и политически характер.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?