Първанов призова за заетост, основана на качествена работа

Изправени сме пред необходимостта от дълбока промяна на модела на заетост, който в момента е основан на ниско платен труд за иначе квалифицирана работна ръка основно в сферата на търговията, услугите и добива на суровини, и не осигурява на страната достатъчен икономически растеж. Това заяви в неделя президентът Георги Първанов по време на дискусия за заетостта в условията на криза и предизвикателствата на новия растеж.

Според него е нужна конкретна стратегия за икономическо развитие, която да е междусекторна, да взема предвид социалните аспекти и потребности на българската икономика, а не да е просто кабинетет документ .

Промяна може да се извърши, само ако се промени моделът на икономика и растеж. От обслужващ - на аутсорсинга или на ишлемето, свързан с голям разход на труд и енергия и с ниска добавена стойност и печалби, изнасяни навън, да стане ориентиран към развитието на високи енергоспестяващи и екологични технологии, създаващи висока добавена стойност в индустрията и услугите, реализиращи се в страната, смята държавният глава.

Трябва да признаем, че България е не само страната на ниските данъци, както обичаме да се хвалим, но и на нископлатения труд, отбеляза Георги Първанов. Той определи това като парадокс при положение, че имаме сравнително високо квалифицирана работна ръка.

Проблемът за заетостта у нас не е толкова количествен, а качествен и затова трябва да се постави въпросът за характера на производителността и на конкурентността на труда, добави държавният глава.

Не е все едно дали говорим за модел на заетост, в който преобладават нискоквалифицираните обслужващи дейности, или за модел, отговарящ на качествено нов тип растеж, основан на знанието, новите технологии, високото равнище на образованието и квалификацията, отбеляза президентът.

Сред проблемите Първанов посочи големия процент безработни, които се водят такива само на хартия, а всъщност са в "сивия" сектор, без да плащат осигуровки и данъци. Заетостта е в сектори с ниска производителност и висок риск, разликите между отделните региони са значителни, оформят се групи от трайно безработни, които са силно застрашени, - хора с увреждания, малцинства, драстично изоставаме от водещи сектори на ЕС - като иновации, "зелени" работни места, допълни държавният глава.

Според него е необходимо приемане на нова национална стратегия и програма за заетост, интегриране на образователната система с пазара на труда, изграждане на система за обучение през целия живот.

“Необходимо е също ориентация на публичната сфера и бизнеса към нова политика на доходите, стимулиране на излизане на работещите от сектора на "сивата" икономика, възприемане в законодателната и нормативната база на реални, съобразени с новите условия критерии за оценка на жизнения стандарт и качеството на живота на българина, диференцирани политики и мерки, насочени към уязвимите групи на пазара на труда“ посочи Първанов заяви още, че очаква много повече от националната стратегия "България 2020", която да е елемент от европейската стратегия "Европа 2020".

“Усещането ми е, че българските институции, или поне част от тях, гледаме на изработването на стратегия-2020 като на изпълнение на поредното домашно по зададените ни най-общи параметри от европейските институции“, посочи президентът.

Според него е важно при подготовката на стратегията да се надникне отвъд хоризонта 2020 г., а също така документът да не бъде кабинетно дело и продукт на тесен екип, а процесът на изработването да бъде сблъсък на идеи, виждания и разнородни концепции. Нека да не се плашим от сблъсъка, от различните мнения, да се конфронтираме на полето на идеите, а не на полето на личните обвинения и нападки, призова президентът.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?