Първанов разби бюджета за 2004-та, но го подписа

Макар да критикува проектобюджета за 2004 г. от социална, икономическа и дори законосъобразна гледна точка, президентът Георги Първанов подписа указа за неговото обнародване.

В становището си той посочва, че през следващата година милиони българи ще разполагат с по-ниски доходи заради минималното увеличаване на пенсиите и на бюджетните заплати и ръста на режийните разходи, а това ще засили необходимостта от държавно подпомагане.

Като се вземе предвид минималното увеличаване в реално изражение на пенсиите - под един процент, и на бюджетните заплати - с две на сто, и ръста на цените на топлоенергия, електричеството, на акцизите за горивата и цигарите, ще се окаже, че милиони българи ще имат по-ниски разполагаеми доходи, пише в становището.

Според президента бюджетът за 2004 г. не дава убедителни аргументи в подкрепа на очакванията на българите за значителен ръст на икономиката и на качеството на живот, които да подготвят страната за успешно интегриране в Европейския съюз от 2007 г.

Георги Първанов е подписал указа за обнародването на бюджета, защото евентуалното налагане на вето би имало значителни политически последствия, надминаващи по значение вето върху всеки друг закон, се казва в становището, разпространено от "Дондуков" 2.

Според президента някои от тестовете от закона за бюджета пораждат съмнение за законосъобразността им. Включването "под черта" на над 700 млн. лв. според някои съображения на експерти, с които се е консултирал президента, ще наруши прозрачността при изразходването на публичните финанси. За предвидените над 700 млн. лв., които ще бъдат предоставени като капиталово участие или като инвестиционни заеми на търговски дружества, няма достатъчно ефективен механизъм за контрол върху целесъобразността и ефективността на извършваните от тези дружества разходи. Няма гаранции, че при капитализирането на търговски компании с публични средства няма да се наруши конкуренцията на определени пазари и интересите на потребителите, посочва президентът.

По време на дебатите в парламента СДС се обяви остро против включването "под черта" на въпросните 700 млн. лв. и се закани да атакува пред съда закона за държавния бюджет

Според държавния глава е вероятно Конституционният съд да бъде сезиран за становище по този проблем. Спорните моменти в бюджета биха могли да бъдат избегнати, ако приходите от приватизация и бюджетните инвестиции в приоритетните области бяха включени в приходната и разходната части на републиканския бюджет. По този начин би се увеличила законността, прозрачността и ефективността при изразходване на публичните средства и няма да се компрометира добрата идея за инвестиции в инфраструктура, пише в становището.

Увеличените средства за образование ще се насочат основно към назначаване на учители, а инвестициите ще бъдат намалени от 71 на 46 млн. лева. По този начин качеството на образованието няма да се повиши, а реформата на училищната система ще се забави, смята държавният глава. Аналогични са и проблемите в здравеопазването, където липсва ясна и финансово обезпечена реформа, която да повиши качеството на предоставяните на населението услуги, смята държавният глава.

Това е поредният път, когато той пуска с особено мнение приет от управляващото мнозинство закон.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: