Първанов върна за доработване Закона за чужденците

Президентът Георги Първанов върна в сряда за ново обсъждане в парламента промените в Закона за чужденците в България, съобщиха в сряда от президентството. Промените засягат информацията, която авиокомпаниите са длъжни да предоставят на компетентните органи. Изискването за предоставяне на подобна информация се налага от действащата в рамките на Европейския съюз Директива 2004/82/ЕО, която трябва да се разпише и в родното законодателство. Целта на директивата е да облекчи борбата с незаконната имиграция и тероризма в страните-членки на ЕС.

С промените в българския закон се създава един нов член – 20а, в който е разписано, че авиокомпаниите трябва да предоставят информация за чуждите граждани, които пътуват с тях – за вида и номера на използвания документ, датата на раждане и имената на пътниците, вида и кода на транспорта, ГКПП-то, през което са влезли в страната, и други данни, които са защитени от Закона за защита личните данни.

Мотивите, с които президентът върна приетия закон, е, че в европейската директива като задължение на авиокомпаниите е разписано да предоставят данните на всички пътници, а не само на гражданите извън съюза. Според президента Георги Първанов, дефиницията на понятието “чужденци”, разписано в Закона за чужденците - всички лица, граждани на държава извън ЕС, извън Европейското икономическо пространство или Швейцария, е по-тясно от понятието “пътник” и ще ограничи информацията до компетентните органи.

Несъответствието между съдържанието на директивата и закона се явява практическа пречка за изпълнението на европейските изисквания, коментират от президентството.

Депутати обясниха, че президентското вето по този законопроект е очаквано, защото внесените от Министерския съвет промени не са били добре подготвени. Проблемът е, че изискването към авиокомпаниите да предоставят пълна информация за всички пътници не може да се разпише единствено в частния по своето естество Закон за чужденците в България. Задължението по директивата трябва да се разпише и в други нормативни актове като Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Споделяне

Още от България