Първата за годината емисия ДЦК ще е за 200 млн. лв

Първата за годината емисия ДЦК ще е за 200 млн. лв

Първият за новата година аукцион на държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар ще е за 200 млн. лв. и е планиран за 25 януари, тава ясно от емисионния календар на Министерството на финансите.

Тогава ще се търгуват държавни облигации за 10 години и шест месеца и емисията ще е нова

Последната подобна емисия, но за 50 млн. лв., бе пусната преди година и постигна среднопретеглена доходност от 3.09%.

До края на миналата година МФ предлагаше само десетгодишни. Според емисионната политика за 2016 г. ценните книжа, които ще се предлагат на вътрешния пазар, ще бъдат основно със срок 3, 5 и 10 и половина години.

Миналата година финансовото ведомство проведе четири търга за 10-годишни ДЦК, които реализираха доходност между 2.04 и 2.56%.

Споделяне

Още от Бизнес