Първи сайт за лични истории от социализма www.spomeniteni.org

Може ли да се говори за социализма като за нещо лично? Имаме ли свои истории и усещания от онова време, които не съвпадат с клишетата, които всички знаем (и помним)? Каква е първата ни история, която свързваме с онова време, когато се спомене думата "социализъм"?

Могат ли тези лични истории да нарисуват друга история на социализма, различна от битуващата и която да ни помогне да разберем по-добре какво се случва тук и сега с нас?

Това са провокациите, които отправя първият по рода си сайт - "Аз живях социализма"- www.spomeniteni.org , създаден в края на март от Фондация за нова култура и Българското общество за индивидуална свобода по идея на журналистката Диана Иванова, психиатъра Румен Петров, писателя Георги Господинов и журналиста Калин Манолов.

Сайтът приканва всички, които имат някакъв опит от социализма, да разкажат нещо свое, каквото и да е то.

Целта на проекта е да създаде платформа, където хората да споделят, защото според авторите - "нашето общество има не просто нужда от дебат за социализма, а от нещо много по-важно - пространство за нормално общуване, където всяка преживяна история да може да бъде споделена."

Сайтът приканва още авторите да разказват кратко, достоверно и само за себе си, за личния си опит.

"Това е единственият начин да излезем от социализма, който се интересуваше само от голямата История, но не и от личната. Затова - и когато колективно го обругаваме, и когато колективно го честваме, ние си оставаме негови пленници, защото прилагаме неговите методи", казва Диана Иванова.

От около сто и петдесет вече получени истории досега сайтът е публикувал 55 (според регламента всяка седмица трите най-добри истории се "качват" в Интернет).

Жените и мъжете проявяват еднаква активност. Пишат хора от всички възрасти, както от България, така и от чужбина (дори трима са над 70 годишни), като най-активни са тези на възраст между 30 и 39 години и тези под 30. Много истории разказват и 40-50-годишните.

Освен че е първи опит да се разказва за социализма чрез Интернет, проектът "Аз живях социализма" е и първи опит да се използват методите на психодрамата в рефлексията по темата - авторите организират рефлективни семинари в различни градове, където в групи по 20 човека хора от различни поколения рисуват, споделят и разиграват заедно свои истории.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: