Първите плажни екоконцесии се провалиха

Собственици на хотели и наематели взеха седем плажа на концесия за 15 години

Първите плажни екоконцесии се провалиха

Първият опит за екоконцесия на плажове по българското Черноморие претърпя неуспех. Причината – в предложенията на участниците не е имало нищо "еко", съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в сряда.

Така правителството прекрати концесионните процедури за плажовете "Корал" и къмпинг "Делфин". Проваленият първи опит не е отказал регионалното министерство от амбицията това да се случи и предстои обявяване на нови процедури, стана ясно от думите на Павлова.

Заради липса на интерес, правителството е прекратило и процедурата за плажа "Иканталъка 2" в община Каварна.

В същото време кабинетът е одобрил досегашните наематели, с едно изключение, за концесионери на седем морски плажа за срок от 15 години. На практика собствениците на хотелите зад плажната ивица ще я стопанисват. Това се отнася за плажовете на "СБА" в община Каварна, "Смокините – юг", "Смокините-север", "Каваците-север", "Златна Рибка" и "Созопол-Буджака" в община Созопол и "Козлука" в община Несебър. Концесионерите са определени след проведени конкурси. Договорите влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Предстои да бъдат пуснати още 15 концесии на морски плажове. Новото за тях е, че предимството ще се даде на офертите, които дават по-ниска цена на чадърите и шезлонгите на плажа, каза Лиляна Павлова.

Провалените екоконцесии

Причината за прекратяването на т.нар. две екоконцесии за "Корал" и "Делфин" е, че подадените оферти не отговорят на няколко от важните изисквания, които имаме за тези плажове, каза регионалният министър след заседанието на кабинета.

По думите ѝ финансовите предложения на кандидатите "по никакъв начин не дава добра обосновка за предложената ставка - цената, която концесионерът трябва да заплаща". Павлова даде за пример плажа "Корал". Предложените показатели предвиждат 5000 души да ползват пясъчната ивица, а за туристите не е осигурена течаща вода. Много малък е и броят на тоалетните, няма никакви нормални санитарно-хигиенни условия, изтъкна регионалният министър.

"Самото изискване за еко - да бъдат предоставени еко елементи, няма предоставено нищо, което да различава предложението от всички останали", каза Лиляна Павлова. Тя допълни, че в новата концесионна процедура ще бъдат добавени и допълнителни критерии с точки както за екологичните елементи, така и по отношение финансовите анализи и параметри.

Трима бяха кандидатите за концесионери на плажа "Корал", който е с площ от 34 327 кв. м. Едната оферта беше на бившия арендатор "Райд екстрийм" ООД със собственици Красимир Минев и Людмил Петрински. До неотдавна дружеството беше на Атанас Русев, който разпали протестите на екозащитници заради мераците на испанската компания "Ибердрола инмобилиариа" да застрои терени до пясъчната ивица. Дружеството беше глобено от Павлова през 2013 г. с 29 179 лева заради липса на пластмасови ветрозащитни плоскости на спасителните постове, информационна табела и санитарна носилка в оборудването на медицинския пункт. "Райд екстрим" плати глобата и отново беше избрано за стопанин на плажа през 2014 г. от министър Десислава Терзиева срещу наем от 34 327 лева.

Другата оферта за екоконцесията на "Корал" е била на сдружението "Да спасим Корал", а третата - на фирма, свързана със Сава Чоролеев, чиято компания "Прайм пропърти" има терен в района на плажа и планове да строи ваканционно селище, съобщи неотдавна "Капитал".

МРРБ не допусна журналисти на отварянето на офертите и не е предоставило до момента официална информация кои са били кандидатите за екоконцесията. По тази причина няма яснота за кандидатите и на екоконцесията на плажа на къмпинг "Делфин". Липсва информация и дали са отдадени под наем за този сезон двата плажа.

В правителственото съобщение е посочено, че двете процедури се прекратяват, защото "участниците са предложили финансови модели, които не могат да обосноват предложения размер на ставка роялти и не мотивират предлаганото концесионно възнаграждение, което създава риск за изпълнение на поетите от страна на кандидатите ангажименти".

"Като природни ресурси, представляващи екологично чисти райони, двата плажа са от особено висок обществен интерес. Това поражда очаквания, свързани с тяхното обезопасяване, поддържане на пясъчната ивица и качеството на водите във високи екологични норми. Исканията на обществото за липса на застрояване – дори с временни обекти, пораждат необходимостта да се предвиди допълнителен критерий за оценяване на екологични функционални решения, а в нито една от представените оферти не са предвидени щадящи за околната среда условия", се казва още в съобщението на кабинета.

Досегашните наематели станаха концесионери

По-голямата част от останалите седем плажа правителството ги даде на сегашните им наематели. В съобщението не е посочена какво ще е концесионното възнаграждение, което ще получи държавата от наемателите. Вместо това е дадена общата формулировка, че "размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от правителството Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от бъдещия концесионер размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане", като за различните ивици този показател варира от 2 на сто за плажа на "СБА" в община Каварна до 7.12% за плажа "Созопол-Буджака".

Всички концесионери са обещали да осигурят над 50 на сто свободна зона за плажуващите.

Най-щедър е Георги Георгиев, собственик на "Строително предприемачески холдинг" (СПХ), който ще предостави 90% от територията на плажа "Козлука" в община Несебър за свободен достъп, според правителственото съобщение.

Компанията на Георгиев е спечелила концесията на плажа с площ от 7289 кв.м. СПХ беше обявено за победител и в търга за наемане на плажа през този сезон, но се отказа от подписването на договора. Така МРРБ подписа с класирания на второ място участник "Хелт енд спа холидейс" ЕООД за 49 200 лв. Тази компания е собственост на Георги Георгиев и синовете му Иван и Илия.

На практика Георгиев взима плажа за нуждите на туристическия си бизнес и за гостите на хотелите му зад пясъчната ивица. Според съобщението на правителството, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности на плажа "Козлука" ще заемат 0.2 на сто от плажа.

Ивицата "СБА" в община Каварна ще се стопанисва отново от "Бялата лагуна" АД, което е собственост на "Албена" АД и също ползва терена за нуждите на хотелите. Дружеството обещава да остави половината от плажа за свободно ползване. Преместваемите обекти и съоръжения ще са върху 2% от пясъка.

С ново специално регистрирано за целта дружество сегашният наемател на плажа "Смокините юг" в Созопол - бившият депутат от "Атака" и собственик на ваканционни селища в местността Николай Пехливанов, го взима на концесия за 15 години. Това става чрез дружеството "Орко Бийч" ООД, което ще осигури 55.44% от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности на туристи, преместваемите обекти ще заемат 1.98 на сто от плажа.

Два плажа в община Созопол взима "Черноморска брегова група" ООД, която и в момента стопанисва "Каваците-север" и "Смокините-север". Компанията е собственост на Иван Алексиев Тодоров и на Иван Христов Иванов, който през 2008 г. беше наречен от МВР "счетоводителят на Маргините".

Плажът "Каваците-север" е с площ от 12 903 кв.м и този сезон "Черноморска брегова група" ще плати за него наем от 40 266 лв. От следващия сезон концесионерът се задължава да осигури 52.17% от плажа за свободно ползване, а преместваемите обекти ще са 2 на сто от площта.

Плажът "Смокините-север" е с площ от 23 811 кв.м и този сезон "Черноморска брегова група" ще плати за него наем от 76 191 лв. От следващия сезон концесионерът се задължава да осигури 52.21 на сто от ивицата за свободно ползване, а преместваемите обекти да не са повече от 2% от плажа.

Плажът "Созопол-Буджака" ще се стопанисва през следващите 15 години от досегашния наемател "Бамбуа" ЕООД. Дружеството е собственост на Йордан Димитров Стоянов. Той обещава да осигури 58 на сто от плажа за свободно ползване, като преместваемите обекти ще заемат 1.882 на сто от ивицата.

На този плаж се намира едно от оборотните заведения на същия собственик. За този сезон той ще плати наем на държавата от 10 320 лв. за 4426 кв.м пясъчна ивица.

Единственият нов концесионер е този на плажа "Златна рибка" в община Созопол. През следващите 15-години той ще се стопанисва от "Ами Груп Р" ЕООД, което е собственост на Милка Иванова Пенкова. Концесионерът се задължава да осигури 65 на сто от активната плажна площ за безплатно ползване, като преместваемите обекти и съоръжения ще заемат площ от 1.08% от ивицата.

За този сезон наемател на плажа е "Лагуна травъл" ЕООД, което е собственост на Румяна Неделчева Моневска. Тя е спечелила търга на МРРБ, като е дала най-високата цена от 103 200 лв. за плаж от 17 706 кв.м. Определеният за концесионер "Ами Груп Р" също е участвал в търга, но е дал по-ниска цена, сочи заповедта на министър Павлова.

Нови концесии за 15 плажа

Предстои пускането на концесии за нови 15 плажа, съобщи регионалният министър Лиляна Павлова. В момента министерството подготвя процедура за избор на оценител, който да направи тяхната оценка.

Нов елемент в оценяването на предложенията на концесионерите ще бъде цената на чадърите и шезлонгите. Бонус точки ще се дават на тези концесионери, които ги предлагат безплатно или пък предоставят по-голяма свободна площ за плажуващите, каза министър Павлова. Тя припомни, че този сезон цената на чадъри и шезлонги варира от 5 до 60 лева, което е огромна диспропорцията.

Концесионната ставка, която се плаща на държавата, ще се изчислява спрямо приходите от търговски заведения и търговски площи, каза още Павлова.

От следващия сезон плажовете трябва да преминат под управлението на Министерство на туризма.

"Очакваме ведомството да предложи на Съвета за развитието своята концепция и визия и да предложи изменение на закона. Всичко това трябва да се случи в следващите месеци, за да се случи прехвърлянето от януари 2016 г.", каза министър Павлова.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?