Първокласни инвеститори получават незаконни преференции

Промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) разрешават на държавата, общините и инвеститори със сертификат клас А да изготвят Подробен устройствен план (ПУП) на строителен обект при отсъствие на Общ устройствен план (ОУП). И докато това е донякъде логично за важни инфраструктурни обекти на централната и местните власти, то сертифицираните инвеститори са лица с частен характер. Подобна преференция ще създаде нелоялна конкуренция и противоречи на други закони. Това сигнализира Екатерина Димова от гражданска инициатива “За чиста България” по време на дискусия в парламента за предложените от регионалното министерство промени в ЗУТ. Текстовете са подготвяни почти три години, каза регионалният министър Лиляна Павлова.

“Бяхме критикувани, че ще спрем въобще инвестиционния процес и затова позволяваме на държавата и общините да изготвят ПУП без общ устройствен план”, каза председателят на експертния съвет в МРРБ Лидия Станкова. “Склонни сме да преразгледаме текста за проекти на сертифицирани инвеститор”, призна тя.

Всъщност инвестиционният процес в градовете наистина ще бъде силно ограничен след влизане в сила на промените в ЗУТ, тъй като от 263 общини в България по-малко от 90 от тях имат ОУП. Това пък досега бе предпоставка за хаотично застрояване, а в курортите – за презастрояване. Затова тази поправка среща силната подкрепа на екологичните организации.

Зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков коментира пред Mediapool, че префенцията за сертифицираните инвеститори “не е незаконна, а противоконституционна” и в крайна сметка законодателят има последната дума. Защо да не насърчим големи инвестиционни проекти, които създават работни места, освен това те не са кой знае колко, каза още Нанков.

Важна промяна в ЗУТ е прехвърлянето на общините на част от функциите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за по-ефективно справяне с незаконните строежи. Кметовете ще следят за масовите строежи - къщи, по-ниски блокове и други постройки (от 4-та до 6-та категория), а дирекцията за национален строителен контрол ще наблюдава големите обекти (от 1-ва до 3-та категория).

Главният архитект на София Петър Диков предложи и обектите от 3-та категория да преминат на общините, тъй като те са най-масови в градовете. Това предложение бе категорично отхвърлено от Националното сдружение на общините в Република България. “Прехвърлете ни ги всичките направо”, отговори с ирония неговият изпълнителен директор Гинка Чавдарова.

Диков отбеляза, че промените в ЗУТ – петдесети поред за 10 години, не решават проблемите със сергиите в градовете и курортите, които се водят преместваеми обекти и досега се разполагаха по схеми, одобрявани от местните власти. Министър Павлова му отговори, че ще има нова дефиниция на преместваем обект и регламент за поставянето му в проектозакона за промяна на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Той ще бъде представен на кръгла маса следващия вторник, уточни тя.

Друга съществена промяна в ЗУТ е, че всички язовири вече ще се считат за строежи от национално значение (1-ва категория). Досега първа категория строежи бяха съвсем малка част от язовирите в страната – само най-големите с обем над 50 млн. кубични метра и бент над 80 метра.

Промяната означава, че занапред строителни разрешения за всеки язовир ще се издават от министъра на регионалното развитие, ще се обнародват в Държавен вестник и ще могат да се обжалват само на една инстанция. Нови язовири в България се планират в следващите години, за да се решат проблемите с водоснабдяването на няколко района с недостиг на питейна вода. Ремонтните дейности по старите язовири пък ще се контролират от ДНСК.

Друга поправка гласи, че гаражите и паркоместата, които "са част от основните обекти в сградата, не могат да бъдат предмет на правни сделки". Това означава, че ако към дадено жилище има едно място за паркиране, то няма да може да се продава, така както не може да се продаде само таванът или мазето към имота. На бъдещите гаражи няма да може да им бъде сменяно преназначението.

Други предложения предвиждат с решение на общинските съвети да се допускат по-големи отклонения от нормативите за застрояване. Досега това става със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предлага се също общинските съвети да могат да одобряват подробните устройствени планове за селища с национално значение, нещо което сега също е в правомощията на министъра.

Предлага се дейността на консултантите в строителството да премине от сегашния лицензионен към регистрационен режим. Предложението е във връзка с въвеждането на изисквания от ресорна евродиректива.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?