С похвали и суперлативи

ПАСЕ разкритикува остро намесата в независимостта на съдебната система

От асамблеята препоръчват ясни разграничения между съдии, прокурори и следователи и еднакви наказания за забавените мотиви по дела

ПАСЕ разкритикува остро намесата в независимостта на съдебната система

Наред с поздравления и похвали за политическата воля в България Парламентарната асамблея на съвета на Европа (ПАСЕ) отправя и остра критика към управляващите от ГЕРБ за задълбочаващите се и нерешени проблеми, свързани с независимостта на съдебната власт у нас. Това става ясно от проект за резолюция, (http://www.assembly.coe.int/Communication/14122012_BulgariaDraftRes_EN.pdf ), качен на страницата на ПАСЕ. Документът предстои да се гласува януари и след него на практика ще продължи мониторинговото наблюдение на страната ни.

От ПАСЕ "адмирират напредъка на България и демонстрираната от правителството политическа воля и ангажимент за постигане на пълно изпълнение на своите задължения и ангажименти, произтичащи от членството на Съвета от Европа и съответствие с демократичните стандарти, както се потвърждава от тяхното широко сътрудничество с Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия)". Адмирират, но отказват да свалят мониторинга.

Критиките

Въпреки похвалите от ПАСЕ отбелязват "редица опасения", свързани с независимостта на съдебната власт, което се оказва трайно проблемно за страната ни. Отбелязвайки тревогите си, от Парламентарната асамблея на съвета на Европа недвусмислено назовават като проблем "ролята на министъра на правосъдието във Висшия съдебен съвет".

Критиките към ВСС не се изчерпват с намесата на изпълнителната власт в него. Дни, преди да бъде избран новият главен прокурор, от ПАСЕ смятат, че е "тревожна структурата на съвета и начинът на назначаване на неговите членове". Като проблем от асамблеята виждат "изпитателния срок от пет години за нови съдии и отделяне и ненамесата между трите клона на съдебната власт (съдии, прокурори и следователи)", каквото разделение на практика липсва.

"За съжаление, някои фундаментални принципи като независимостта на съдебната власт, не са били винаги зачитани и някои важни назначения не са правени на основание на качества и почтеност", отбелязват в документа от ПАСЕ, без да пропуснат да отчетат, че "че някои промени изискват кураж за конфронтация с лобита".

"Осигуряването на ефективно прилагане и използване на пълния потенциал на законодателната рамка, по-специално по отношение на управленската и лидерска роля на Висшия съдебен съвет, чиято независимост и почтеност трябва да остане извън всякакво съмнение, е необходимо условие за устойчивост и необратимост на процеса", заявяват още от Парламентарната асамблея на съвета на Европа.

"Сега е от решаващо значение властите, както и съдебната система, да поемат пълната отговорност за реформите", пишат от ПАСЕ

От началото до края на документа асамблеята спазва принципа "на оскъдни похвали преди острите критики". Така например в резолюцията си ПАСЕ отбелязва важността на закона за конфискацията. "Независимо от напредъка в това отношение, остават области на загриженост, на които е отговорено само отчасти, както личи от липсата на резултати във вид на окончателни съдебни решения по отношение на важни случаи на корупция", отбелязват обаче от организацията.

"Това ниско ниво на ефективност може да бъде обяснено в голяма степен с недостатъците на процедурите по разследване и работата на органите на съдебната власт", акцентират от съвета. "При все наличието на недостатъци на съществуващото законодателство, които са отбелязани от ГРЕКО и ЕК и трябва да бъдат отстранени без забавяне, прилагането на съществуващата нормативна рамка и използването на пълния потенциал на наличните инструменти остават съществено предизвикателство".

Препоръките

В края на резолюцията от ПАСЕ дават редица препоръки за подобряване на обществено-политическата среда в България, като най-много са тези, с които трябва да се гарантира независимостта на съдебната система.

От асамблеята искат да видят в България "гарантиране на независимостта на съдебната система и въздържане от какъвто и да е натиск върху нея". Препоръката не е първата от този вид към страната ни, но нито министърът на вътрешните работи, нито премиерът Борисов се въздържат от "съвети" или критики към магистратите за вземане на правилни решения.

Друга препоръка в документа е да се направи преразглеждане на ролята на министъра на правосъдието във Висшия съдебен съвет и обмисляне въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство в избора за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, както и съкращаване на продължителността на изпитателния срок на нови съдии, преди да придобият статут на несменяемост.

В прав текст ПАСЕ иска от България гарантиране на разделянето и ненамеса между съдии, прокурори и следователи в рамките на Висшия съдебен съвет. В този смисъл бяха предложенията на Съюза на съдиите и още 11 неправителствени организации при изготвяне на законопроекта за изменение за ЗСВ.

Предложенията бяха прокуратурата да не може да влияе на кариерата на съдията, за да не бъде съдията зависим от прокуратурата. Въпреки това правителството не показа политическа воля (след многократните подобни препоръки от международните институции) да "освободи" съда от една от опасностите за прикрит произвол и формиране на зависимост.


За независимостта на Темида ще допринесе и насърчаването и подкрепата на Висшия съдебен съвет и Инспектората в тяхната задача за повишаване на ефективността на съдебната система и работата на органите на съдебната власт, особено в следните области: разработване на стратегия за човешките ресурси, насърчаваща професионализъм, независимост и почтеност, и особено фокусирана върху недостатъците в системата на атестацията за създаване на единен и последователен механизъм за оценка на работата на съдиите, прокурорите и следователите и свързваща го с кариерно развитие", смятат от съвета на Европа.

Без да назовават разминаващата се практика в случаите на уволнената от ВСС съдия Мирослава Тодорова и на председателя на СГС Владимира Янева и заместникът ѝ Петя Крънчева, които останаха без последици за същото провинение, от ПАСЕ настояват за "еднаква практика за прилагане на санкции в случаи, касаещи закъснения в издаване на мотивите на решения".

Освен това страната ни трябва да изготви "единна и ефективна национална система за разпределение на делата на случаен принцип и ясни критерии за оценка на сложността на делата и тяхното въздействие върху разпределението на работното натоварване".

От ПАСЕ смятат, че трябва да се направи "анализ на недостатъците в работата на органите на съдебната власт с оглед на справяне с тях". След това, според тях, е нужно да се разработи стратегия за намаляване на забавяне издаването на мотиви и премахване на "вратичките" в ефективното прилагане на съдебни решения, като укриване от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или липса на прилагане на финансовите санкции, наложени от съда.

В документа е записано, че страната ни трябва да насърчава участието на гражданското общество и професионалните организации в определянето и мониторинга на по-нататъшни стратегии за реформа на съдебната система. 

Споделяне

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?