Паси: Край на дългогодишното разделение на Европа

"Поредното разширяване на НАТО отбеляза началото на края на едно дългогодишно разделение на Европа и постави основите на един исторически процес - връщането на Централна и Източна Европа в естественото лоно на цивилизацията, привързани към евроатлантическите ценности", заяви българският външен министър Соломон Паси в словото си на тържественото заседание на Северноатлантическия съвет, посветено на приемането на 7 нови членки на алианса.

С вдигането на националните знамена на седемте страни бе потвърдено едно историческо постижение - интеграцията на тези страни в Алианса. По този начин ние се присъединяваме и ставаме по-близо до една единна, неделима, свободна и мирна Европа, добави той.

След това Паси посочи, че сега е моментът да се отдаде дължимото на Манфред Вьорнер, "един бивш генерален секретар на НАТО, който именно започна този нов процес, чиито плодове събираме днес. За неговите прозрения би следвало да му отдадем почит", каза българският министър, който преди 10 години като шеф на Атлантическия клуб успя да повози из София Вьорнер с прословутия си Трабант.

В словото си Паси посочи, присъединяването на нови членки е резултат от 40 години непрекъснати усилия. "През 1990 г. Великото народно събрание на моята страна повдигна идеята за напускане на Варшавския договор и присъединяване към Вашингтонския договор.

Консенсусът между политическите сили в България през последните 14 години бе постигнат благодарение на големите ни национални усилия, така че днес този консенсус е неоспорим факт", подчерта Паси. През 1990 г. последователите на тази тогава еретична идея бяха едва 15 процента от обществото, а сега над 70 процента от българските граждани подкрепят присъединяването на България към НАТО.

Признавайки решаващата роля на НАТО в защитаването на западните демокрации, преодоляването на старите разделения и утвърждаването на стабилността и сигурността в Европа, ние сме все така посветени на задачата да укрепваме политическата сплотеност на Алианса. В тази връзка ще подкрепяме както една силна трансатлантическа връзка, така и една по-дълбока европейска интеграция, продължи българският външен министър.

По-нататък той отбеляза, че в продължение на десетилетия вече България е стабилизиращ фактор и уникален пример за етнически мир и толерантност в Югоизточна Европа, "и ние сме готови да споделим този свой положителен опит".

"Като председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за 2004 г. ние съсредоточаваме усилията си върху сигурността в Западните Балкани и Казказ. Сегашното състояние в тези райони наподобява на онова, в което се намирахме ние след края на Студената война - става въпрос за Косово, Босна, Нагорни Карабах и за сепаратистките тенденции в Грузия. Основавайки се на собствения си опит, ние смятаме, че най-мощният и стратегически инструмент и най-ефикасният подход към разрешаването на конфликтите е да бъде очертана една ясна представа и перспектива за бъдеща интеграция" продължи Соломон Паси.

Той отбеляза, че днес Алиансът е изправен пред нови предизвикателства, далеч отвъд границите на евроатлантическата зона. В Истанбул алиансът би трябвало внимателно да се вгледа във въпроса за по-нататъшното си и по-задълбочено участие в усилията за нормализиране на обстановката в Ирак.

Сътрудничеството между НАТО, ООН и ОССЕ под егидата на ООН ще гарантира по-високата ефективност на този процес, заяви по-нататък Паси.

Той подчерта, че би трябвало също така да се запази магическият принцип на отворените врати към Алианса, като до голяма степен този принцип ще зависи от отговорното поведение на седемте нови държави членки. "Подкрепяме усилията на други страни кандидатки, в това число Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина, да се присъединят на първо време към "Партньорство за мир", надявайки се, че съвсем скоро те ще отговорят на съответните условия. Нашата практическа позиция на достоен съюзник ще продължи да бъде следвана и занапред и ние ще им окажем всяческа подкрепа в техните стремежи."

В заключение българският министър на външните работи потвърди решимостта за активно участие в насочването на Алианса в неговите по-нататъшни усилия, така че той да се справи с новите предизвикателства за сигурността през 21-и век.

"Очакваме да работим заедно с всичките останали страни членки, за да изградим един още по-силен и ефикасен съюз на 26 страни, обединени от общи ценности и идеали", подчерта той.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: