Пътища в САЩ ще произвеждат енергия

Слънчеви панели, които се монтират директно върху пътната настилка, ще започнат да произвеждат електроенергия в САЩ, достатъчна засега за захранването на местата за почивка край пътя, но при разгръщане на фотоволтаичната система, тя може да покрие до една трето от енергопотреблението на страната.

Експериментално в щата Айдахо са положени шестоъгълните блокове върху 13 квадратни метра, които ще могат да произвеждат ток както от слънцето, така и от кинетичната енергия при движението на автомобилите.

До края на 2016 г. такива панели да се положат и в участък от известната магистрала 66, а системата вече е изпробвана в Холандия върху 70-метрова пешеходно-велосипедна алея, свързваща предградия на Амстердам. Изработените от кристален силиций слънчеви клетки, споени с бетон и покрити с прозрачен слой от закалено стъкло, са произвели за година електроенергия, достатъчна за покриването на енергийните нужди на три домакинства.

Изобретението е на неголямата семейна стартъп компания "Солар Роудуейс". Положено върху по-големи участъци, специалното покритие се очаква да произвежда електроенергия, която може да служи, освен за захранване на крайпътни обекти, и за зареждане на електромобили, за да се развие използването на този вид транспорт. Освен това панелите разполагат с нагряващи елементи, които могат да се задействат за разтапяне на снега, а светлодиоди да образуват светеща пътна маркировка.

В момента системата се доразвива, за да може да издържа по-тежки автомобили и да се разгърне внедряването ѝ.

Инсталирането на панелите хич не е евтино, но в дългосрочна перспектива инвестицията се избива от производството на електроенергията и от пестеното на разходи за почистването на пътищата през зимата.

Високотехнологичното покритие е резултат на сътрудничеството на компанията с Департамента по транспорт на Мисури, който предостави 1.5 млн. долара в последните шест години за разработването на уникалнrje панели.

Споделяне

Още от Greenpool