Пътната агенция дава 15 млн. лв. за знаци

Пътната агенция дава 15 млн. лв. за знаци

 Обществена поръчка на стойност 15 млн. лв. за доставка и монтаж на пътни знаци в следващите пет години, обяви Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е, че изтичат настоящите договори с дружествата, отговарящи за този път сигнализация по пътищата у нас. 

Поръчката е разделен ана шест обособени позиции по 2.5 млн. всяка – съответно за Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен; Северен централен -  с  областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра; Североизточен - с областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище; Югоизточен - с Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол; Южен централен - включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково; и Югозападен район с областите: Благоевград, Перник, Кюстендил и София.

Срокът за подаване на офертите от кандидатите е 30 юли 2018 г. Парите за поръчката са от бюджета на пътната агенция, допълват от ведомството.

Споделяне
Още от Бизнес