Пътната агенция ще предоставя е-услуги от 2016 г.

Пътната агенция ще предоставя е-услуги от 2016 г.

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще предоставя електронни услуги на гражданите и бизнеса от 2016 г., съобщиха от ведомството в четвъртък.

Това ще стане след реализацията на проекта за изграждане на електронни административни услуги, базирани на географска информационна система (ГИС), и създаване на ГИС регистри за приходни дейности. Той се финансира по оперативна програма "Административен капацитет".

Целта е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитието на ГИС базираните информационни технологии.

Така след изпълнението бизнесът ще получава по електронен път разрешение за специално ползване на пътищата и за експлоатация на рекламни съоръжения. В момента тази услуга се предоставя чрез подаване на заявление в областните пътни управления (ОПУ), ръчно попълване на документи и получаване на разрешението отново в ОПУ, което отнема немалко време, каза Георги Златев, ръководител на проекта.

Ще бъде разработен и електронен калкулатор за движението на извънгабаритните моторни превозни средства. Ползвайки онлайн калкулатора превозвачите на извънгабаритни товари ще може бързо да пресметнат каква такса е необходимо да платят за преминаването по пътната мрежа.

Като електронна справочна услуга - под формата на карта, ще се предоставя информация за републиканските пътища, за които е необходима винетка и за кои участъци от пътната мрежа такава не се изисква.

В реално време граждани и бизнес ще имат достъп до огромно количество информация, както и до четири регистъра.

Единият е ГИС базиран електронeн регистър за паспортизация на крайпътни рекламни съоръжения. Чрез него ще може да се прави справка за всяко рекламно съоръжение – кога е издадено разрешението за изграждането му и докога е валидно. Също така ще се предоставя и предварителна информация къде би могло да се изгради ново рекламно съоръжение.

Другият ГИС базиран електронен регистър ще е за търговски крайпътни обекти. Регистърът ще дава информация на конкретен пътен участък колко и какви крайпътни обекти са изградени - бензиностанции, мотели, ресторанти и т. н.

Ще бъде направен и ГИС базиран електронен регистър за подземни или надземни линейни съоръжения – оптични кабели, газопроводи, водопроводи и др. От него ще може да се получи информация за вида на съоръжението, каква е неговата дължина, кой го стопанисва.

Ще има и регистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжения. Той ще дава информация за маршрута, по който извънгабаритните или тежките пътни превозни средства ще може да преминат в зависимост от техните габарити. В момента няма електронна база данни по какви маршрути и съоръжения могат да минат специалните товари и колко това би струвало.

Изпълнител на проекта е "ЕСРИ-България" ООД, като стойността на договора е 668 000 лв. без ДДС.

Споделяне

Още от Бизнес