Пътната агенция търси строител на обхода на Габрово за над 90 млн. лв.

Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) обяви поръчка за избор на изпълнител на обхода на Габрово. Прогнозната стойност на сложното съоръжение с дължина от 20 км е над 91 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е близо 2 години.

Обиколното трасе на Габрово трябва да изнесе тежкия товарен трафик от града и да облекчи транспортните връзки между Северна и Южна България. То е част от големия проект, който включва и изграждането на тунел под връх Шипка в Стара планина, чиято ефективност е спорна според пътните специалисти. В същото време е мечта на поколения българи, като идеята за прокопаването му е от края на ХІХ век.

 

Финансирането на обхода на Габрово се осигурява със средства от оперативна програма “Транспорт” за този програмен период. Това означава, че обектът трябва да бъде завършен най-късно в края на 2015 г. Тунелът под Шипка пък е сред топ приоритетите за следващия програмен период 2014 – 2020 г., по думите на строителния министър Лиляна Павлова. Другите два са изграждането на магистралите “Струма” и “Хемус”.

 

Само по една оферта

 

Всеки участник ще има право да внесе само по една оферта. Ако дадена фирма участва в обединение, или е дала съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта, обясниха от АПИ.

 

След горчивия урок с магистрала “Тракия” и “Холдинг Пътища” пътната агенция сега се застрахова срещу евентуално искане за фалит. За целта когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора, е посочено в изискванията.

 

Кандидатите трябва да имат достъп до собствен финансов ресурс не по-малък от 10 млн. лв. без ДДС. Задължителният минимален оборот за последните три финансови години пък е 100 млн. лв.

 

Желаещите да строят обхода трябва да са построили над 50 км магистрали и авиописти през последните пет години. Освен това трябва да представят договори за строеж на пътни съоръжения с отвор минимум 20 метра.

 

Комплексна оценка

 

Бъдещият изпълнител ще бъде избран на базата на икономически най-изгодна оферта. Цената ще има 50% тежест.

 

Техническото предложение носи 35% тежест, която се разпределя по няколко показателя - съгласно графика за изпълнение, строителната техника, организацията на работата на строителната площадка, използваните материали и човешкия фактор.

 

Срокът за изпълнение ще носи тежест 15%.

 

Крайният срок за подаване на офертите е до 17 часа на 8 ноември.

Споделяне

Още от Бизнес