"Патриотите" пак заподозрени в помощ на "Юлен"

Намалява се защитата на водата в националните паркове

"Патриотите" пак заподозрени в помощ на "Юлен"

Депутатите решиха защитата на водата в националните паркове да отслабне и вече да може да се нарушава естественото ѝ състояние. Това стана с изменение в Закона за защитените територии (ЗЗТ), които обаче не бяха направени по каналния ред и не бяха подложени на обществено обсъждане. Текстовете са внесени от депутатите от "Обединените патриоти" Борис Ячев (НФСБ) и Атанас Стоянов (ВМРО). Те са предложили промяната между двете четения на промените в Закона за чистота на атмосферния въздух, който беше приет в четвъртък.

Това изменение засяга националните паркове у нас - Рила, Пирин и Централен Балкан.

Според досегашният решим в националните паркове се забранява нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии. Според Ячев и Стоянов обаче заради този рестриктивен режим няма правна възможност да се предприемат мерки срещу наводнения.

"Тъй като животът и здравето на хората, както и необходимостта за опазване на имуществения интерес на държавата, общините, физическите и юридическите лица са от първостепенно значение за законодателя, то създаването на условия за тяхното гарантиране следва да бъде нормативно определено", пише в мотивите за поправката на двамата депутати.

От коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" смятат, че с измененията водата на Пирин отива лесно при концесионера на ски зона Банско, който ще я използва за изкуствен сняг.

"Юлен АД" има нужда от водохващания за изкуствен сняг, а понастоящем такива не са разрешени. Ако те минат маскирани като отклонения на води за превенция от наводнения, община Банско, като миноритарен акционер във фирмата концесионер, лесно ще уреди от тях да се взема вода за изкуствен сняг", заявяват от "За да остане природа в България".

Природозащитниците обявиха, че ще уведомят Европейската комисия за нарушение на Директивата за местообитанията. Според тях преди да бъдат приети промените е трябвало да бъде направена оценка за съвместимост с "Натура 2000".

Те подчертават, че това изменение е направено индиректно, в нарушение на правилника на Народното събрание и без никакви аргументирани мотиви.

Тази поправка в Закона за защитените територии е поредният случай, в който управляващите прокарват противоречиви промени през преходните и заключителните на друг закон.

Преди ден президентът наложи вето на друго такова изменение – за т.нар."тайни арести". С промени в Наказателния кодекс беше променен Наказателно-процесуалния кодекс и така беше дадена възможност възможност арестите на пълнолетни да се пазят в тайна 48 часа, а на непълнолетни – до 24 часа.

Споделяне

Още от Бизнес