Патрулките в столицата ще се контролират с GPS

Нова система за мониторинг и контрол се въвежда в столичната полиция. GPS-устройства засега са монтирани на 160 автомобила, а целият проект ще обхване 250 патрулки.

Системата дава възможност за визуализация и проследяване в реално време на движението на всеки служебен автомобил чрез видеостена, под която има географска подложка, на която са очертани границите на автопатрулните маршрути на територията на столицата.

Въвеждането в експлоатация на новата система за мониторинг и контрол ще допринесе за повишаване на ефективността от полицейската дейност и превръщане на столицата в един по-сигурен град с европейски облик.

Системата позволява пренасочване на патрулките в реално време при провеждане на акции и предоставя  данни за незабавна идентификация на автомобила и основните параметри за техническото му състояние към момента, както и за намиращите се в него служители. В 70 от автомобилите са монтирани и екрани, на които се изписват съобщения от контролния център в Столичната дирекция на полицията.

Споделяне

Още от България