Пациенти живеят в пловдивска болница, защото няма кой да се грижи за тях

Действащият механизъм за продължителна грижа на практика не работи заради липса на места в специализираните институции

Пациенти живеят в пловдивска болница, защото няма кой да се грижи за тях

Двама пациенти на Клиниката по нервни болести на университетската болница “Свети Георги“ в Пловдив продължават болничния си престой няколко месеца, защото нямат близки и роднини, които да ги приемат и няма места за тях в различни социални институции.

Казусът е често срещан и за него е създадена наредба, която на практика се оказва неприложима заради липса на места в социални институции, сигнализираха от лечебното заведение във вторник.


За единия пациент извънредният престой след изтичане на клиничната пътека е 3 месеца, а за другия – 2 месеца. В единия случай става въпрос за пациентка, постъпила за лечение на исхемичен инсулт на 21 август т.г., има становище от ТЕЛК от 2010 г., а от 20 септември 2018 г. има и психиатрична експертиза.

От клиниката са направили запитване за настаняване в Дом за социално подпомагане в град Карлово. До момента за лечението болницата е изразходвала 1 196.60 лв., стойността на клиничната пътека е 730 лв.

Доста по-фрапираща е сумата изразходвана за престоя на втория пациент, който е приет на 23 септември: 10 877.35 лв., като стойността на клиничната пътека е 600 лв.

До момента лечебното заведение е предприело всички необходими законови мерки, които се изискват в случаите, когато при изписване на пациент не може да се осеществи връзка с негови близки или тези близки откажат да го приемат. Тъй като в момента са налице и двете описани ситуации, болница “Свети Георги“ е потърсила съдействие от Дирекция “Социално подпомагане“ за извеждане на пациентите и тяхното настаняване в подходяща институция.

Тъй като случаи с пациенти, които няма къде да бъдат настанени, са доста чести, действията на лечебните заведения при подобни казуси са регламентирани в Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г.

Наредба има, места в институциите - не

По принцип при изписване на пациент, чието състояние налага придружител, болничният персонал го предава на близките му. При липса на близки, при невъзможност да се осъществи контакт с тях или при изразено от тях несъгласие да приемат изписваното лице лечебното заведение информира съответната дирекция "Социално подпомагане" за необходимостта от осигуряване на пациента на подходяща социална услуга по реда на Закона за социалното подпомагане.

В този случай пациентът се предава на служител от съответната дирекция "Социално подпомагане" или на служител на съответната социална услуга.

През 2017 г. юристи и социални работници от УМБАЛ “Свети Георги“ са организирали срещи със служители от Дирекция “Социално подпомагане, неколкотратно са изпращали писма до Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и сациалната политика с искане да бъде предложен вариант за справяне с подобни ситуации. До този момент не е предложено решение на проблема след като се оказва, че действащата наредба на практика е неприложима поради липса на свободни места в институциите за настанявани на тази категория пациенти.

Заради залежаването общото здравословно състояние на двамата пациенти се влошава, защото Клиниката по нервни болести, подобно на всички други звена на УМБАЛ “Свети Георги“, предлага активно лечение, но не и следболнично възстановяване или палиативни грижи, които са предмет на извършване от друг вид заведения.

В следствие на влошаването се налага лечение по други клинични пътеки, но все пак тези пациенти не могат да останат буквално да живеят в болницата, защото и за самите тях това не е полезно, коментираха от клиниката.

Болницата ще продължи да пише писма до инстутциите и да организира срещи с техни представители с надеждата, че проблемът все някога ще се реши. Има случаи, когато пациенти, от невръстна до преклонна възраст, са оставали в различни клинични звена на УМБАЛ “Свети Георги“ за много продължителен период от време. 

Споделяне

Още от България