Пътуванията на българите намаляват с 9.2% за година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) 844.3 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през четвъртото тримесечие на 2011 г. В сравнение със същия период на 2010 г. пътувалите с лична цел лица на 15 и повече години намаляват с 9.2%, като понижение се наблюдава както в броя на пътувалите в страната – с 6.2%, така и на пътувалите в чужбина – с 32.2%.

Основните причини за пътуване в страната или в чужбина са "почивка и екскурзия" и "посещение на близки", посочени съответно от 34.9 и 43.9% от анкетираните. Относителният дял на пътувалите с цел посещение на близки в страната е 45.2%, докато пътувалите в чужбина със същата цел – 32.6%.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. най-много са пътували лицата на възраст 25-44 години – 46.7% от общия брой пътували. В структурата на разходите по видове туристически пътувания с най-голям относителен дял са разходите за транспорт както в страната – 33.6%, така и в чужбина – 37.1%.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. средният разход на едно лице на 15 и повече навършени години е 158.0 лв. за пътуване в страната с лична цел и 606.4 лв. за пътуване в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 207.2 лв. в страната и 835.2 лв. в чужбина.

Нощувките на руснаци намаляват с 45%

Броят на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване през четвъртото тримесечие на 2011 г. е 1.617 млн. Това е запазване на равнищата от същия период на миналата година, съобщиха още от НСИ. Нощувките на българи са 1.085 млн., или с 8.5% повече спрямо съответното тримесечие на 2010 година.

Броят нощувките на чужденци намалява с 13.8%. По-съществено е понижението в броя на нощувките на гражданите от Русия – с 45.1%, Гърция – с 24.4%, Германия – с 19.1%, и Турция – с 16.4%. Повече нощувки са реализирали гражданите на Украйна – с 50.6%, Израел – с 19.6%, Румъния – със 17.6%, и Италия – със 17.5%.

Клиентите на хотели, мотели, хижи и т.н. в последните месеци на 2011 г. се увеличават в сравнение със същия период на 2010 г. с 6.1% и достигат 815.8 хиляди. Относителният дял на пренощувалите български граждани е 71.9% от всички пренощували лица. С 2.5 хил. (1.1%) се увеличават пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване, като най-висок е делът на гражданите от Гърция и Германия – съответно 16.3 и 8.8%. Почти всички чужди граждани са предпочели да нощуват в хотели и само 1.7% от тях са пренощували в останалите средства за подслон.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване е 16.1%, или с 1.8 процентни пункта повече от регистрираната за същия период на 2010 година.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. в страната са работели 2091 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други. Броят на стаите в тях е 65.1 хил., а на леглата - 136.3 хиляди. В сравнение със същия период на 2010 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване и на леглата в тях намалява съответно с 1.2 и 10.3%.

Приходите от нощувки достигат 78.9 млн. лв., или с 3.3% повече в сравнение със същия период на предходната година. Увеличение е отчетено в приходите от български граждани – с 6.8%, докато приходите от чужденци намаляват с 0.4%.

Споделяне

Още от Бизнес