Пътуванията зад граница рязко спаднаха през януари

Пътуванията зад граница рязко спаднаха през януари

С близо една трета са намалели пътуванията на българи в чужбина през януари 2009 г. в сравнение със същия месец на м.г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък. Пътуванията на българските граждани зад граница започнаха да намаляват от ноември 2008 г.

В първия месец на годината 338 440 души са пътували в чужбина, като намалението им спрямо януари 2008 г. е 30.5%

Съкратили са се пътуванията към почти всички обхванати от статистиката страни, като най-голямо е при пътуващите към Малта - със 72%, макар че посещенията на българи в островната държава са единични, следвани от Израел - с 60.75%, Финландия - с 60.4%, Словения - с 58.5%, Чехия - с 51.3%, САЩ - с 49.6%, Чехия - с 51.3%.

Нарастване на пътуванията в сравнение със същия месец на 2008 година са отчетени само за Румъния - с 3.3%.

Най-голям дял от общия брой пътувания имат служебните пътувания – 50.3%, следвани от туристическите – 25.5%, гостуване – 20% и други – 4.3%.

Спад отчитат и посещенията на чужденци у нас през януари. Те са 266 697 и намаляват спрямо същия период на 2008 г. с 9.9%, съобщават от НСИ.

От страните на Европейския съюз най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Малта - с 15.9 на сто, Швеция - с 14.8 на сто, Кипър - с 14.3 на сто, Великобритания и Словакия - с 10 на сто.

В същото време нараства броят на пътувалите до България граждани от Румъния - с 1.7 на сто, и Германия - с 0.2 на сто. От групата на "други европейски страни" се забелязва намаляване на посещенията от граждани от всички наблюдавани страни, като най-големи са от Норвегия - с 37.6 на сто, Сърбия - с 29.5 на сто, Турция - с 24.5 на сто.

През януари 2009 г. най-голям дял от общия брой посещения в страната са с цел туризъм и почивка – 42.1 на сто, следван от транзитно преминаващите – 21.8 на сто, със служебна цел – 20.9 на сто, по други причини – 11.4 на сто, и гостуване – 3.8 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес