Пътуванията зад граница с годишен спад от 30% през април, а на чужденци у нас - с ръст от 7%

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2010 г. са 340.2 хил. или с 29.5% по-малко в сравнение с април 2009 година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в четвъртък.

Има увеличение в броя на пътуванията на българи към Дания, Израел, Япония и Турция, но към всички останали държави е отчетено намаление.

Най-много българи са пътували в чужбина със служебна цел – 44.2%, следват пътуванията с цел гостуване – 31.8%, почивка и екскурзия – 19.4%, и други – 4.6%.

Посещенията на чужденци в България през април 2010 г. са 519.9 хил. и се увеличава със 7.0% спрямо същия месец на 2009 година. Увеличението обаче се дължи на по-големия брой чужденци, минаващи транзитно през страната ни.

В сравнение с април 2009 г. е регистрирано увеличение на транзитните преминавания на чужденци през страната – с 36%. Увеличават се и посещенията на чужденци с цел "почивка и екскурзия” и с други цели – съответно с 2.1% и със 7.5%. Намаление е отчетено при посещенията със служебната цел – с 18.2%, и с цел "гостуване" - с 2.1%.

През април 2010 г. транзитно преминаващите формират най-голям относителен дял от общия брой посещения – 33.3%, следвани от посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия – 32.3%, със служебна цел – 17.5%, по други причини – 14.6%, и гостуване – 2.3%.

Споделяне

Още от България