Пътуванията зад граница се свиват през декември спрямо година го-рано

Пътуванията зад граница се свиват през декември спрямо година го-рано

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2012 г. са близо 244 хиляди, което е с 3.5% по-малко в срявнено с ноември и с близо 6% под пътуванията през декември 2011 година. Това сочат последните месечни данни на Националния статистически институт.

Спад на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предната година има към Австрия - с 42.5%, Гърция - с 34.8%, Румъния - с 28.9%, Испания - с 26.2%, Македония - с 10.4%, и други.

Същевременно са се увеличили пътуванията към Германия - със 73.8%, Франция - с 32.7%, Турция - със 17.1%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 58.8%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.3%, и с цел почивка и екскурзия - 18.9%. В сравнение с декември 2011 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с други цели - с 82.3%, докато намаление е регистрирано при служебните пътувания и при тези с цел почивка и екскурзия - съответно с 48.3 и 38.7%.

През декември 2012 г. с други цели са били 73.2% от пътуванията към Турция, 69.7% - към Сърбия, и 69.0% - към Испания. Преобладаващият дял от пътуванията към Белгия са със служебна цел - 68.9%, докато пътуванията към Италия и Австрия с цел почивка или екскурзия са съответно 42.2 и 34.3% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През декември 2012 г. посещенията на чужденци в България са 397 хиляди, което е с 1.8% по-малко в сравнение с ноември 2012 г. и с 1.2% над нивото от декември 2011 година, показват още данните на НСИ.

Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 8.3%, и със служебна цел - с 6.3%, докато при посещенията с други цели има намаление с 5.8%.

От всички чужденци, посетили България, най-голям е относителният дял на гражданите от Европейския съюз - 55.8%, следвани от граждани на другите европейски страни - 36.5%.

В сравнение със същия месец на предната година посещенията на граждани от държавите членки на Европейския съюз нарастват с 1.3%. По-голямо увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Франция - с 19.2%, и Полша - със 17.2%. Същевременно е отчетен спад при посещенията на граждани от Великобритания - с 11.7%, и Италия - с 8.0%.

Нараснали са посещенията на граждани от европейски страни, които не са членки на ЕС - с 1.5%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Русия и Сърбия - съответно с 30.1 и 12.1%.

През декември 2012 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 44.7%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 39.3%, и със служебна цел - 16.0%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 78.9% от посещенията на граждани от Македония, 67.9% - от Русия, и 65.5% - от Сърбия.

Служебните пътувания са 43.9% от всички посещения на граждани от Австрия и 42.5% - от Белгия, а с други цели са 71.3% от посещенията на граждани от Турция, 53.3% - от Украйна, 49.8% - от Румъния, и 48.4% - от Гърция.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?