Пътят Славяново – Пордим трябва да е готов до 19 юни

Ремонтът на 21-километра от третокласния път Славяново – Пордим трябва да приключи до 19 юни 2013 г. Към момента са изпълнени над 90% от строително-монтажни работи, съобщи Христо Петров, началник на отдел в агенция “Пътна инфраструктура”.

Строителството се финансира по програмата “Трансгранично сътрудничество” между България и Румъния по проекта за подобряване на достъпността в граничната зона Олт-Плевен. На румънска територия се ремонтира пътят от Корабия до Избичени в окръг Олт.

Бюджетът на целия проект е 7.4 млн. евро, от тях за пътя на българската територия са предвидени 3.47 млн. евро.

Водещ партньор при реализацията на проекта е окръжният съвет на румънския град Олт. От българска страна партньор е Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ремонтът на българското трасе е разделен на три участъка. Единият е 11 км и преминава през общините Плевен и Пордим. Завършени са локалните и предварителни ремонти, заустванията на селскостопански пътища, изградени са нови тръбни водостоци. В целия участък са положени неплътен асфалтобетон (биндер) и плътен асфалтобетон за износващ пласт. В Славяново са поставени нови бетонови бордюри. Изграждат се банкети и отводнителни окопи.

Вторият участък от около 5 км и започва от кръстовището с първокласния път Ботевград - Плевен - гара Бяла и стига до град Пордим. Изпълнена е основа от студено рециклирана настилка, за да се повиши носимоспособността. Технологията на изпълнение включва студено рециклиране на съществуващите асфалтови пластове на дълбочина 25 см и смесването им със свързващо вещество. Изградени са нови тръбни водостоци, оформят се отводнителните окопи и банкетите, монтират се пътни знаци за организация на движението.

Третият участък от обекта преминава изцяло през град Пордим. Петоклонното кръстовище в града е реконструирано като кръгово. Завършен е основният ремонт на участъка с две платна за движение. В града са поставени нови бетонови бордюри. Запазват се съществуващите тротоари и зелени площи, изграждат се и нови тротоари.

Изпълнител на обекта е обединение “Трейс Пордим”, в което влизат “Трейс Груп Холд” и “Пи Ес Ай”. Договорът им е на стойност 5 млн. лв. без ДДС. Строителният надзор се осъществява от сдружение “Пътконсулт 2000 – Три Ес”, в което влизат “Пътконсулт 2000” и “Три Ес”. Техният договор е за 120 000 лв. без ДДС.

На обекта досега са положени над 23 хил. тона асфалтобетон. Обектът се изпълнява в график и ни остава полагането на маркировката и монтирането на еластичните огради, каза Венцислав Дилков, представител на изпълнителя.

По договор ремонтът на пътя трябва да приключи на 19 юни, а реализацията на целия проект на 14 септември 2013 г.

С рехабилитацията на пътя ще се осигури връзка между общините Плевен, Пордим и Ловеч, както и между отделните населени места, разположени в региона. Пътят има важно стопанско значение за трите общини, защото се очаква да стимулира развитието на туризма.

В Пордим има два музея, свързани с Руско-турската освободителна война. Единият е на името на цар Александър и е добил публичност като “руският” музей. Другият е на името на крал Карол I и му казват “румънският” музей. В “румънския” музей е била щаб-квартирата на румънската армия по време на руско-турската война през 1877-1878 г.

На територията на област Плевен се изпълнява още един проект по програмата ”Трансгранично сътрудничество” между България и Румъния. Това е ремонта на над 16 км от третокласния път Тръстеник – Ореховица.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?