Пазарът на труда у нас сред най-гъвкавите в Югоизточна Европа

Законовата уредба на пазара на труда в България е приемлива в сравнение с други конкурентни страни и западноевропейските държави. Така смята по-голямата част от представителите на международните компании у нас, анкетирани от Американската агенция за международно развитие.

167 нтервюта, от които 109 с международни и 58 с български компании, са направени по проект "Пазар на труда". Данните сочат, че трудовото законодателство в България е сред тези с по-висока степен на гъвкавост измежду страните от Югоизточна Европа и Украйна. Уредбата в България обаче е по-малко гъвкава от тази в Словакия, която има значителен успех в привличането на преки чуждестранни инвестиции през последните години.

Трудността при наемане в България е оценена с индекс 33, в Хърватия с 61 , в Румъния с 78, в Чехия с 44. По-голямото число на индекса показва по-малка гъвкавост. Гъвкавостта на изискванията за работно време са оценени в България с индекс 40, в Хърватия с 60, в Румъния - 60, и Украйна - 80. Трудността при уволняване е оценена у нас с индекс 10, в Хърватия е 50, Румъния - 50, Сърбия - 40, Украйна - 80, Чехия - 20 и Унгария - 30.

Голяма част от компаниите, които имат дейност у нас, смятат че социалноосигурителните разходи са твърде високи и поради тази причина ограничават наемането на работна сила и свиват размера на възнаграждението.

Социалноосигурителните разходи като процент от възнаграждението у нас са 42,7 , в Хърватия 37, 2, а в Румъния 65,5. Високият им ръст е са фактор за свиване на заплатите, тъй като работодателите в експортни сектори като текстилната промишленост, асемблирането на електронни компоненти и софтуер съпоставят общите разходи за труд в България с тези в Китай, Индия и Югоизточна Азия, както и тези в други страни в Европа, се отбелязва в доклада.

Според представителите на международните компании предлагането на квалифицирана работна ръка е ограничено. По тяхна прецента липсва и съответствие между нуждите на бизнеса и резултатите от образователната система. Като повод за притеснение чуждите фирми са посочили ограничената гъвкавост по отношение на извънредния труд и краткосрочното и почасово наемане на работна сила.

Българските компании пък се чувстват притиснати между международната конкуренция и неформалния сектор.

Споделяне

Още от България