Печалбата на банките към 31 май е 622 млн. лв.

Печалбата на банките към 31 май е 622 млн. лв.

Печалбата на банковата система към 31 май е 622 млн. лв., което е със 145 млн. лв. (30.5%) повече от отчетената за първите пет месеца на предходната година, съобщава БНБ.

Депозитите в банковата система на месечна база нарастват с 650 млн. лв. (0.6%) и в края на май възлизат на 109.3 млрд. лв. Увеличени са депозитите на фирмите (с 539 млн. лв., 1.7%), на други финансови предприятия (с 468 млн. лв., 14.1%) и на домакинства (с 11 млн. лв., 0.02%).

Депозитите на кредитни институции и на сектор държавно управление намаляват съответно с 286 млн. лв. (5.7%) и с 82 млн. лв. (2.2%). Собственият капитал в баланса на банковата система в края на май възлиза на 16 млрд. лв. и спрямо 30 април нараства със 181 млн. лв. (1.1%) с приноса на печалбата и на другите резерви.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 31 май 2021 г. е 9.66 млрд. лв., от които 7.5 млрд. лв. за предприятия и 2.1 млрд. лв. за домакинства.

Споделяне

Още от Бизнес