Печалбата на банковата система намаля с близо една трета през януари

Печалбата на банковата система намаля с близо една трета през януари

Печалбата на банковата система намалява с над 29% през януари спрямо същия месец година по-рано. Общо печалбата на 28-те кредитни институции възлиза на 85.38 млн. лв. през януари 2016 г., съобщи БНБ.

През декември 2015 г. секторът беше на загуба от 32.6 млн. лв.

В първия месец на годината общата сума на банковите активи намалява с 0.5% на месечна база, което е близо 450 млн. лв., но на годишна е отчетен ръст от 1%. Общо активите на банките достигат до 87.07 млрд. лв.

Няма размествания сред трите най-големи банки и те са "УниКредит Булбанк", Банка ДСК и Първа инвестиционна банка. Обединена българска банка се връща на четвърта позиция, а "Райфайзенбанк България" преминава на пета.

В края на първото тримесечие се очаква нови размествания, след като на 1 март беше финализирана сделката между Пощенска банка, която в момента е шеста по активи, и Алфа Банк. След обединението Пощенска банка дава заявка да се превърне в четвъртата по активи банка у нас с 6.3 млрд. лв.

След като от януари БНБ налага отрицателна лихва от 0.3% върху свръхрезервите на банките в трезора ѝ, се наблюдава спад на парите, които търговските банки държат при централната банка. Намалението е с около 1.5 млрд. лв., което е 10.2% спад на месечна база.

Паричните средства на банките и съхраняваните от тях средства в БНБ възлизат общо на 17.33 млрд. лв.

"Част от свободния ресурс е насочен към инвестиции в ценни книжа, при които е налице месечно нарастване от 4.1%, определено главно от растежа в портфейла за търгуване. В резултат делът на притежаваните от банките дългови и капиталови инструменти в края на месеца достига 13.3% от активите на банковата система", е посочено в съобщението на БНБ.

През януари балансовата позиция "Кредити и вземания" възлиза на 54.25 млрд. лв. Разходите за обезценка на кредитите и вземанията са за 66.5 млн. лв., като размерът им е с 21.3 млн. лв. по-висок от начислените за януари миналата година.

Депозитите в банковата система намаляват с 0.7% до 73.8 млрд. лв. Това се дължи основно заради свиването на спестяванията на бизнеса, докато домакинствата продължават да трупат пари. Депозитите от граждани са 60% от всички в банковия сектор.

Нетният лихвен доход на банките, изчислен като разлика между приходите от лихви и разходите за лихви, се покачва с 2.7% на годишна база до 234 млн. лв. Показателят е висок поради ниските разходи за лихви, извършени през януари, които са за 52.9 млн. лв. Приходите от лихви пък възлизат на близо 287 млн. лв.

Нетният доход от такси и комисиони, изчислен като разлика между приходите от такси и комисиони, които получават банките, и разходите на трезорите по това перо, нараства с 1.8% за година до 67.66 млн. лв.

Балансовият капитал на банковата система в края на януари е 11.6 млрд. лв., като расте с 0.7% на месечна база заради по-високи резерви и натрупания друг всеобхватен доход. Банките изпращат 2015 г. добре капитализирани, като към 31 декември капиталът на сектора е в размер на 11.5 млрд. лв.

Висока остава и ликвидността, която в края на януари 2016 г. се покачва до 36.83%.

Споделяне

Още от Бизнес