Печалбата на борсата за полугодието е по-висока от тази за цялата 2012 г.

Печалбата на борсата за полугодието е по-висока от тази за цялата 2012 г.

Българската фондова борса (БФБ) отчете по-висока печалба за полугодието на тази година спрямо тази за цялата 2012 г.

 

Нетният финансов резултат, реализиран от БФБ-София, е в размер на 616 000 лева за първите шест месеца на годината при 610 000 лева за 2012 г., показват данните на дружеството.

 

Печалбата за първото полугодие представлява основен доход на акция в размер на 0.09 лева.

 

През изминалите шест месеца оборотът нараства с 265.37% спрямо този за същия период на 2012 г. Най-голям е ръстът на оборота при акциите (без АДСИЦ) – 420%, следван от този при облигациите със 154%.

 

За същия период броят сделки се повишава с близо 17 000 до 46 949 като през първата половина на 2012 г. е бил 30 074.

 

Броят прехвърлени лотове в първата половина на 2013 г. нараства близо два пъти и половина до 298.52 милиона спрямо същия период на изминалата, когато е бил 124.15 милиона.

 

По отношение на приходите от основна дейност е рeализирано увеличение от 75.45% спрямо същия период на 2012 г., което се дължи основно на ръст в приходите от комисионни за сделки на борсата (248.66%). Разходите за външни услуги намаляват с 14.06% в резултат на намаляване на лицензионните такси с 21.97%, и разходите за комуникации с 7.41%.

 

"Това беше един добър период за Българска фондова борса-София, въпреки че нямаше драстична промяна както на българския капиталов пазар, така и в европейския му контекст", коментира Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София.

 

В началото на август акциите на БФБ-София станаха част от международния борсов индекс FTSE Mondo Visione Exchanges Index.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?