Печатницата на БНБ прави дружество с най-големия производител на банкноти в света

Печатницата на БНБ прави дружество с най-големия производител на банкноти в света

Печатница на Българската народна банка” АД (ПБНБ) е приключила успешно преговорите и е постигнала договореност за създаване на съвместно дружество за производство на банкноти в България с един от най-големите производители на банкноти в света "Франсоа Шарл Обертюр Груп”, Франция (ФШОГ), съобщиха от БНБ в сряда. Френската компания е основана през 1842 г. и произвежда банкноти за 70 държави.

Със започване на дейността на новото дружество се предвижда да бъде натоварен максимално наличният в ПБНБ капацитет за производство на банкноти и тази дейност да бъде допълнително разширявана и развивана в следващите години. Печатницата на БНБ ще участва в съвместното дружество чрез непарична вноска в капитала под формата на съществуващото старо оборудване за производство на банкноти, срещу което ще придобие 30% от капитала. ФШОГ, чрез дъщерното си дружество „Франсоа-Шарл Обертюр Интернасионал” С.А., Белгия, ще инвестира в новото българско дружество като парична вноска над 22 милиона евро за обезпечаване на бъдещата дейност и разрастване, срещу което ще придобие 70% от капитала.

Със създаването на съвместното дружество ПБНБ ще може да запази опит и позиции в едно от най-високотехнологичните световни индустриални производства, а България ще може да се интегрира в изключително конкурентния световен пазар за производство на банкноти. От своя страна ФШОГ за първи път в своята над 170-годишна история ще започне да извършва дейност по производство на банкноти извън територията на Франция, се казва още в съобщението.

Съвместното дружество ще бъде регистрирано в София и се очаква да започне дейност до края на август 2013 г. след осъществяване на всички законови процедури и разрешения в съответствие със законите на България. ПБНБ ще прехвърли в него част от своите работници и служители при запазване условията по досегашните им трудови правоотношения. До 2016 г. се очаква броят на работните места в дружеството в България да се увеличи три пъти и да достигне 190 човека.

От БНБ изрично подчертават, че новото дружество ще бъде изключително насочено към производство на банкноти..

Всички други производства (високозащитени ценни книжа и други документи) нямат отношение към описаното по-горе и остават както и досега в "Печатница на Българската народна банка" АД, завършва съобщението.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?