Педиатрията и фондация "За нашите деца" ще си партнират за по-позитивен болничен престой

Педиатрията и фондация "За нашите деца" ще си партнират за по-позитивен болничен  престой

Екип от специалисти на фондация "За Нашите Деца" ще работи за подобряването на болничния престой на малките пациенти и техните семейства в Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. д-р Иван Митев". С настанените в болницата деца, аниматори и детски психолози ще провеждат индивидуални и групови занимания, включващи различни дейности като музикотерапия, арт работилници и арт ателиета. Специалистите от Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) "Св. София" ще работят за подобряването на психо-емоционалното състояние на децата, както и за намаляване на ефекта от дългия болничен престой.

Основна цел на съвместната работа на фондацията и Детската болница е въвеждането на иновативни практики и семейно-ориентиран подход, с който да се окаже подкрепа на цялото семейство, в рамките на здравното заведение.

Родителите ще имат възможност за индивидуални консултации с психолог, а при необходимост цялото семейство ще може да се консултира със специалист по ранна детска интервенция. Специалистите ще провеждат и групови обучения, курсове и дискусии с родителите на територията на здравното заведение, по теми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата.

Фокусът на работа на екипа от ЦОП "Св. София" ще бъде върху децата с увреждания и тежки заболявания, чиито семейства се нуждаят от подкрепа, както и децата, настанени за лечение в болничното заведение, които нямат интензивен контакт с родителите си.

Обучения и консултации по теми, свързани със семейно-ориентирания подход и ранното детско развитие, са предвидени и за здравните и социални специалисти в болницата.

Настоящето споразумение е продължение на добрата ни практика за сътрудничество с болничните заведения на територията на гр. София. 

Споделяне

Още по темата

Още от България