Пенсионната система трябва да се укрепва най-вече чрез втория и третия стълб

Надяваме се мултифондовете да заработят, казва Анастас Петров, изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване

Анастас Петров

Пенсионната система трябва да се укрепва, най-вече чрез  втория и третия ѝ стълб. Трябва да се помисли и за допълнителни стимули около дългосрочните спестявания и инвестициите на хората – чрез по-големи данъчни преференции. Нещо, което не трябваше да се случва, е да се противопоставят отделните стълбове в пенсионната система. Те се допълват и могат да работят добре само заедно, заявява Анастас Петров, изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване, пред Mediapool.bg.

Г-н Петров, наскоро компанията смени името си. Защо?

През 2015 г. ING Животозастраховане и ING Пенсионно осигуряване промениха името си на NN. Промяната на името и марката на NN в глобален план е резултат на обособяването на бизнеса по застраховане, пенсионно осигуряване и управление на инвестициите на ING в самостоятелна компания – NN Group. От  2 юли 2014 г. акциите на компанията се търгуват на фондовата борса Euronext в Амстердам, а от 23 март 2015 г. са включени в основния борсов индекс AEX 25 (Euronext в Амстердам), индексът на най-големите публични компании в Холандия. Днес NN Group предоставя финансови решения на 15 милиона клиенти в 18 страни по света.

Преди няколко месеца стартирахме рекламна кампания на глобално ниво с участието на актьора Юън Макгрегър, който информира широката общественост в България и по света за промяната на името на компанията. Рекламната кампания, която тече в момента, си поставя за цел да разшири познатостта на марката, като се надяваме тя да достигне над 75% от познатостта на предишната ни марка в края на тази година и 100% през следващата година.

Разбира се, първи за промяната на името ни научиха още миналата година нашите клиенти и партньори.

NN Group, съкращение от "Национале-Недерланден" (Nationale-Nederlanden), има170-годишна история. Всъщност историята ни като ING  International Nederlanden Group (Международна холандска група) започва през 1991 г., когато от сливането на "Национале-Недерланден" и холандската "Пощенска банка" се образува познатата ни ING. Днес компанията ни се връща към своите исторически корени, като продължава да предлага животозастраховане, пенсионно осигуряване и управление на активи с марката на NN.

Кое наложи тази промяна?

Смяната на името е резултат от споразумение с Европейската комисия още от 2009 г. Самата NN Group е публична компания от юли 2014 г. Това беше начинът да се осъществи самото разделяне. От листването до момента акциите на NN са поскъпнали с 40%, което е близо два пъти по-голям ръст от този на съпоставими измерители като застрахователния сегмент в индекса EuroStoxx 600, който се е повишил с около 22%. Това означава много висока оценка, поставена от инвеститорите.

Промяната на името и марката на компанията няма да се отрази на естеството на предлаганите финансови решения. В България продължаваме да предоставяме животозастрахователни и пенсионноосигурителни решения. Освен това, компанията ни планира да разшири предоставяните услуги, като предложи три вида услуги – консултативни, транзакционни и услуги по обслужване на портфолиото в пет области на финансовото планиране – пенсионно, застрахователно, данъчно, инвестиционно и наследствено планиране.

Стартирахте образователни инициативи, с които обяснявате на хората какво е пенсионна система. Какви цели си поставяте с тях? Част ли са от възможностите около новия бранд?

Проучвания на финансовата грамотност, проведени от компанията ни през последните години на различни пазари, включително в България, показват, че повечето хора изпитват затруднения да се ориентират сред възможностите за финансово планиране и да вземат ефективни решения за своите финанси.

Нуждата от информация по въпросите на пенсионното осигуряване нарасна значително след старта на дебата, свързан с пенсионната реформа и множеството промени, които се реализират по отношение на трите стълба на пенсионното осигуряване. Истината е, че особено от края на миналата година, когато се започнаха действия в посока на промени в пенсионната система, това провокира хората да търсят допълнителна информация. Хората започнаха да се интересуват повече от пенсионно осигуряване –  как работи моделът на пенсионно осигуряване, кои са представените пенсионни компании в България, информация за това кой фонд как се представя и каква доходност  реализира. Хората търсят тази информация, за да са наясно със ситуацията, както и за да изберат партньор, на който могат да се доверят.

За да отговорим на обществения интерес и във връзка с останалите ни инициативи в подкрепа на финансовата грамотност, NN България създаде информационния портал за пенсионно осигуряване Pensiopedia.bg. Сайтът си поставя за цел да предоставя на достъпен и разбираем език актуална информация относно функционирането на пенсионната система в страната и възможностите и предимствата на тристълбовия пенсионен модел. Искаме осигуряващите се лица да бъдат информирани и уверени в решенията, които вземат или ще вземат в бъдеще за управлението на своите средства.

Компанията ни до момента е реализирала още редица други инициативи в отговор на обществената необходимост от усъвършенстване на знанията и уменията за управление на личните финанси. Това са Дните на отворени врати; електронното приложение "FQ Тест“; приложението "Електронен Личен финансов профил“.

Да очакваме ли нови инициативи за финансово ограмотяване?

Усилията ни в тази посока продължават. Както и партньорствата ни с цел да помагаме на хората да осигуряват финансовото си бъдеще. Така например в Pensiopedia.bg, в частта, в която са въпросите и отговорите за първия стълб, се радваме на подкрепа от Националния осигурителен институт (НОИ), които любезно ни предоставиха възможността да използваме секцията с "Въпроси и отговори”, поместена на техния сайт. Друга наша инициатива от последните дни е книжката „Къде растат парите?". Тя въвежда децата в света на финансите по лесен и забавен начин и помага на техните родители да отговарят на въпроси по адекватен за детската възраст начин. Книжката  обяснява на децата връзката между ходенето на работа и получаването на пари и ги запознава с нови за тях понятия като заплата, разходи, спестявания, заеми, пенсия, застраховки.

Разбират ли осигуряващите се пенсионната система и реформата?

Все повече започват да я разбират, защото се интересуват. Не само ние, но и останалите пенсионни компании, имахме разясняващи инициативи за случващите се в момента промени.

Реформата, която стартира в края на 2014 г. доведе до възникването на множество въпроси у хората. Най-вече по отношение на възможността да променят участието си във втория стълб. Сега осигурените лица имат право да избират дали да насочат цялата си осигурителна вноска за пенсия към Държавното обществено осигуряване или част от нея да продължи да постъпва в частен пенсионен фонд, където се натрупва по индивидуална партида на осигурените лица.

Направената промяна беше защитена с мотива за осигуряване на конституционното право на хората за свободен избор. Възникнаха няколко проблема: от една страна хората не разбират каква е добавената стойност  на това да могат да правят този избор, както и самите те не са в състояние да го направят по информиран и мотивиран начин. От друга страна, по никакъв начин не става ясно как конкретните законодателни промени ще помогнат да се решат дългосрочно проблемите на първия стълб или на пенсионната система въобще.

На практика проблемите на първия стълб ще се задълбочават през следващите години, най-малко заради негативната демографска тенденция. В момента съотношението на работещите хора и пенсионерите е близо 1:1 и вноските не са достатъчни. Ролята на държавата е значителна. Тя в момента покрива повече от половината средства, които трябва да бъдат изплащани.

Тези проблеми ще се задълбочават, защото няма изглед демографският тренд да се промени – т.е. ще стават все повече хората, които получават някакъв тип плащания, включително и пенсионни, и ще намалява броят на хората, които плащат вноски. Това означава най-малко две неща: хората, които правят вноски ще носят все по-голямо бреме; и съответно зависимостта на първия стълб от държавата ще расте. А възможностите на държавата са ограничени.

По отношение на възможността за избор при осигуряването, за да е адекватен, той трябва да е информиран. За целта човек трябва да знае коя е по-добрата алтернатива – дали да получава пенсия само от държавата и да прехвърли натрупаните по партидата му средства там, или да получава от държавата основна пенсия и допълваща такава от от универсален пенсионен фонд (УПФ). Такова решение може да се вземе само непосредствено преди настъпване на момента на пенсиониране, когато може да бъде изчислено каква ще е пенсията в пълен или частичен размер изплащана от НОИ и каква е пенсията, която лицето ще получава на база натрупване по индивидуалната  партида в УПФ. Ако човек разполага с двете стойности – пенсия само от НОИ или такава с допълнително плащане от УПФ, тогава би могъл да реши какво да прави.

Откакто съществуват УПФ средната номинална доходност е от порядъка на 5-6% годишно. И това при условие, че има два периода на изключително дълбоки кризи – глобалната икономическа и финансова криза от 2008-2009 г. и последвалата я европейска дългова криза. НОИ и „Сребърният фонд" не могат да предложат управление на средствата и подобна възвращаемост.

Какво се случва с натрупаните в НАП средства на започналите първа работа младежи?

Новите участници на пазара на труда имаха една година да изберат къде да се осигуряват, но с последните промени се възстанови старият режим – в срок до 3 месеца от започване на работа да изберат. Това става както и досега – със заявление до пенсионната компания. Ако не са избрали отиват на служебно разпределение, което се прави от НАП, представител на Асоциацията на пенсионните фондове и представител на Комисията за финансов надзор (КФН).

Очаквам всички лица, които до момента не са избрали фонд и чиито средства се трупат в НАП, да бъдат служебно разпределени в някоя от компаниите до края на годината.

Депутатите подкрепиха поетапното намаляване на таксите за пенсионните фондове. Беше ли съгласувана с брашна тази стъпка?

Намалението на таксите е важно, но не трябва да се гледа изолирано от всички промени, които трябва да се случат. Имам предвид промените свързани с въвеждането на мултифондовете, уреждането на фазата на изплащане на пенсиите, гаранционния механизъм, засилване на регулацията по отношение на изискванията към органите на управление, инвестиционния режим и други. Все неща, които са важни и изискват от пенсионните компании да направят редица промени и в процеси, и в системи, и които са свързани както с допълнителни инвестиции, така и с повишение на оперативните разходи.

Реализацията на законовите промени по споменатите въпроси е от изключителна важност както за общото укрепване на втория и третия стълбове, така и за по-добра защита на интересите на осигурените лица. Народните представители, най-малко членовете на Временната комисия за проучване на състоянието на частните пенсионни фондове, осъзнават това и заявиха амбиция през септември да внесат промените, които КФН представи. Вариантът вече е публикуван и тече общественото обсъждане.

Ще заработят ли най-после мултифондовете?

Дискусията тече от 2006 г. Въвеждането им е необходимо. В момента има осигурени лица на 25 години и такива на 55 години, на които пенсионните дружества могат да предложат само един инвестиционен портфейл, който по-скоро обслужва целите на един средно статистически осигурен  на 40 години.

А трябва да се отчете това, че младите хора имат по-дълъг хоризонт и обикновено са с по-висок апетит към риск. Те имат и нужда да поемат по-висок риск, защото това ще им даде възможност да увеличат капитала си – дългосрочно. В същото време има и хора, на които им предстои пенсиониране и техният акумулиран капитал трябва да се съхрани.

Мултифондовете трябва да предложат различни варианти, които да осигуряват нарастване на капитала в дългосрочен план за младите, и съхраняване на този капитал в краткосрочен план за тези, на които им предстои пенсиониране.

Защо толкова се бави въвеждането на мултифондовете?

Отнема време постигането на съгласие на всички заинтересовани страни за това как да изглежда моделът.

Сега има ли желание от Министерство на финансите и от Народното събрание за приемане на тези промени?

Не знам доколко има желание в Министерство на финансите за приемане на конкретно тези промени. Председателят на временната комисия Корнелия Нинова и останалите членове обаче изразиха своята принципна позиция на подкрепа по отношение на промените, които предлага КФН. На практика сега се очакват становищата на всички страни.

Извън мултифондовете не достатъчно добре регулирана е и фазата на изплащане. Моментът за изплащане на пожизнени и гарантирани пенсии на клиентите в универсалните фондове, ще настъпи в непосредствено бъдеще. Уреждането на въпроса трябва да стане скоро, така че да не се окажем в ситуация да бъдат приемани текстове в последния момент.

Имат ли достатъчно познания осигурените, за да определят сами рисковия си профил?

Не се очаква от осигурените лица сами да определят рисковия си профил. Те следва да изразят волята си в кой от портфейлите да се натрупват вноските им, но това ще стане със съдействието на представител на пенсионната компания, който с помощта на специален въпросник, ще установи какво е равнището на инвестиционен риск, който лицето може и желае да носи. Писменото дефиниране на рисковия профил ще има задължителен характер.

Какво е нужно за засилване на контрола, що се отнася до инвестициите в свързани лица?

Текстовете бяха приети и разчитаме те да работят по такъв начин, че инвестициите в свързани лица да намалеят във времето.

Какво наложи да се приемат завишени изисквания към управителните съвети? Има ли конкретна причина или е превантивно?

Няма конкретна причина. Това е социално значим бизнес и важен компонент в цялостната финансова система на България. Затова е важно изискванията към контролните и управителните органи да са достатъчно високи, за да се осигурят добри резултати, устойчивост на бизнеса и защита на интересите на осигурените лица.

Приетите мерки ли бяха най-належащи в краткосрочен план и какво още трябва да се направи?

И други промени трябва да се направят и се надявам да са факт до края на годината, когато бъде приета регулацията по обсъжданите по-рано въпроси. Самите текстове са важни и обемни; има нужда от още дискусии на експертно ниво.

Промените, свързани с втория стълб, които бяха направени сега, бяха от по-спешен и по-популярен характер – да се намалят таксите, защото темата е чувствителна, и да се реши въпросът с инвестициите в свързани лица, което е тема, стоящата на дневен ред от години.

В средносрочен и дългосрочен план пенсионната система трябва да се укрепва, най-вече чрез втория и третия ѝ стълб. Следва да се помисли и за допълнителни стимули около дългосрочните спестявания и инвестициите на хората – чрез по-големи данъчни преференции, за да се стимулират хората да правят дългосрочни спестявания, с които да покрият нуждите си в късните години.

Много важен въпрос е повишаването на финансовата култура на хората. Държавата трябва да разбере както значимостта на ролята си, така и дългосрочните ползи за нея. Колкото по-финансово грамотни са гражданите, колкото по-ефективно управляват личните си финанси и благосъстоянието си, толкова повече намалява бремето и за самата държава. Време е да има сериозен ангажимент от страна на държавата за цялостна политика за финансово ограмотяване, която да включва различни програми още на ниво училище. Познанията и уменията за управление на личните финанси трябва след това да бъдат надграждани в университетите или чрез други форми на обучение и образование. 

Споделяне

Още по темата

Още от Интервюта