Пенсионните фондове няма да показват размера на бъдещата пенсия

Пенсионните фондове няма да показват размера на бъдещата пенсия

Правителството облекчи частните пенсионни фондове, като се отказа да ги задължава да показват прогнозен размер на бъдещата пенсия.

Това става ясно от поредните промени в Кодекса за социално осигуряване, одобрени на второ четене от парламента в четвъртък.

През юли финансовото министерство предложи частните дружества да бъдат задължени всяка година да посочват в годишните извлечения за клиентите си прогнози за бъдещия размер на пенсията в доброволен фонд или доброволен фонд по професионални схеми.

При внасянето на законопроекта в парламента обаче текстовете са отпаднали.

През 2018 г. социалното министерство за пръв път обяви, че средностатистически първите масови пенсионни плащания от втория стълб ще бъдат до около 50 лв. на месец, но тогава данните бяха за задължителните пенсии от универсалните фондове. Очакванията са доброволната трета пенсия да е малко по-висока.

Комисията за финансов надзор (КФН) ще може да извършва стрес тестове на частните пенсионни фондове, става ясно още от промените в КСО, с които се въвеждат текстове от евродиректива.

Занапред КФН ще осъществя надзор, основан на риска. Разписва се и възлагането на дейности на външни изпълнители, като такова няма да бъде допускано по отношение на управлението на инвестициите на пенсионните фондове и осъществяване на други ключови функции.

Във всеки един момент пенсионният фонд трябва да разполата с активи, съответстващи по размер на финансовите му задължения, записаха депутатите.

По отношение на фондовете по професионални схеми, каквито у нас почти не съществуват, пенсионните компании няма да покриват биометрични рискове, да гарантират минимално ниво на доходност или размер на пенсиите.

С измененията се регламентира прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, както и от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване.

В срок до 17 май 2019 г. пенсионноосигурителните дружества и банките-попечители трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на промените и с актовете по прилагането му.

Споделяне

Още от Бизнес