Пенсионните фондове вече управляват над 11 млрд. лв.

Пенсионните фондове вече управляват над 11 млрд. лв.

Частните пенсионни фондове у нас вече управляват 11.3 млрд. лв., става ясно от статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН) към 31 март 2017 г.

Това е ръст на средствата от 18.1% спрямо края на първото тримесечие на 2016 г.

По последни данни в частните фондове са осигурени 4 501 232 души, което е ръст с 2.12% спрямо същия период на миналата година.

Приходите на пенсионните компании през първото тримесечие на 2017 г. възлизат на 41.9 млн. лв., което е ръст от 11% на годишна база. Печалбата на дружествата се увеличава с 9% до 14.7 млн. лв.

В т. нар. втори стълб, тоест универсалните пенсионни фондове, се осигуряват около 3.6 милиона души, а тези фондове управляват 9.34 млрд. лв. В края на март средният размер на натрупаните средства на едно лице в УПФ достига 2591.74 лв.

В професионалните фондове се осигуряват 289 684 души, което е лек спад спрямо февруари. Управляваните средства са в размер на 966 млн. лв.

В третия стълб, тоест в доброволните фондове, се осигуряват 602 216 души към края на март. Нетните активи на този тип фондове възлизат на 949 млн. лв. към 31 март 2017 г.

Още от Бизнес