Пет буферни зони в Софийско станаха защитени местности

Пет буферни зони в териториалния обхват на РИОСВ-София са прекатегоризирани в защитени местности, съобщиха от екоинспекцията.

Буферната зона на защитена местност „Острица”, област Пернишка става защитена местност „Белите кладенци”;” Габра” става защитена местност „Маноловото”, „Църна река” става защитена местност „Зеления рид”, „Богдан” става защитена местност „Невида” и „Училищна гора” става защитена местност „Висока могила”.

Границите, площите и режима назащита на новите защитени местности остават същите.

Споделяне

Още от България