Пет дела за отнемане на имущество завела комисията “Кушлев“

Пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, е завела в четири съдилища Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съобщиха в сряда от комисията по-позната като “Кушлев“.

В Бургаския окръжен съд е завела дело за отнемане на имущество за 341 215 лв. срещу Никола Куртев. В неговия случай проверка за периода от 1 януари 1983 г. до 31 декември 2007 г. показва отрицателна разлика между реализираните приходи и извършените разходи в размер на 2153,03 минимални работни заплати.

В същия съд комисията е завела и дело за отнемане на имущество с обща стойност 256 500 лв. срещу Кръстю Ставрев. Той е признат за виновен, че през периода 10 юли 1998 г. - 1 април 1999 г. в Казанлък в качеството си на изпълнителен директор на "Месокомбинат-Казанлък" АД е присвоил чужди пари - собственост на комбината. Установено е, че лицето е реализирало общо приходи в размер на 1035,27 минимални работни заплати за страната, а са извършени разходи в размер на 2863,17 минимални работни заплати.

В Хасковския окръжен съд пък са претенциите за отнемане на имущество на стойност 75 900 лв. срещу законните наследници на Димчо Димов. Във Варненския окръжен съд, е заведено дело за отнемане на имущество на стойност 434 771 лв. срещу Николай

Николов, който е обвинен за незаконно притежание на оръжие и на подправени парични знаци. Петото дело е на стойност 268 709 лв. и е заведено в Пловдивския окръжен съд срещу Живко Жеков, който е признат за виновен за документни престъпления.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?