Пет оферти за проектиране на ремонта на Дунав мост при Русе

Прожнозната стойност на поръчката е 350 000 лв. без ДДС

Пет оферти за проектиране на ремонта на Дунав мост при Русе

Пет оферти бяха отворени за изработване на технически проект за основен ремонт на моста над река Дунав между Русе и Гюргево, съобщи агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Румънската страна вече направи ремонта на нейната част от моста. Сега предстои това дъ бъде направено от страна на българския участък, който е с дължина 1 км.

Мостът над Дунав при Русе е част от общоевропейския транспортен коридор №9 и по него преминава автомобилният трафик от Източна Европа през България към Турция, Гърция и страните от Близкия изток. Изграждан е в периода 1952-1954 г.

Отворените оферти за изготвянето на техническия проект да на:

"Алве Консулт" ЕООД;

роджект Планинг енд Мениджмънт" ООД;

"Инжконсултпроект" ООД;

"Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД;

"Виа-План" ЕООД

Бъдещият изпълнител ще трябва да направи подробно обследване на всички елементи от връхната конструкция и долното строене на съоръжението.

Обществената поръчка включва цялостен оглед на състоянието на стоманобетонната конструкция на пътната част на моста, извършване на геодезически измервания и при необходимост на инженерно–геоложки проучвания.

Прогнозната стойност на поръчката е 350 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 180 дни.

Въз основа на изготвения технически проект след това ще се извършат необходимите ремонтни дейности.

Готовият технически проект ще определи конкретните ремонтно-възстановителни дейности на съоръжението, прогнозната стойност и срокът за изпълнението им.

Споделяне

Още от Бизнес