Пет столични плажа са замърсени

Пет столични водоема не стават за къпане, поради силно замърсяване, според д-р Михаил Попов, зам.директор на Столичната ХЕИ.

Това са езерото в жк Дружба-1, плажът "Кокаляне" и откритите водни площи в селата Кътина, Ботунец и Долни Богров.

Наличие на фекални замърсявания показват взетите и изследвани проби от тези водоеми, като най-мръсна е водата в Ботунец.

Езерото в жк Дружба - 1 не отговаря по изискванията за качеството на водите за къпане по показатели разтворен кислород и стоящи и плуващи предмети по повърхността.

Водата при плаж "Кокаляне" не съответства на нормите за показателите цвят, нитрати и фекални стрептококи.

Единственото решение, според д-р Попов, е районните кметовете да поставят предупредителни табели. По думите му, след поставянето на табелите никой няма да бъде глобяван, ако се изкъпе в съответния водоем.

Изследването на инспекторите на СХЕИ е установило, че всички водни площи не отговарят и на редица други санитарно-хигиенни условия като наличие на санитарни възли, душове и съблекални, имат непочистени дъна, неокосена и необработена срещу паразити и гризачи околна територия, стръмни и опасни брегове.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?