Петър Москов: Конвенцията от Истанбул отваря вратата на узаконената лудост*

"Масирана ПР кампания иска да ни убеди, че решението не е начало на нормативно регламентиране на "трети пол"

Петър Москов
Правителството предложи на НС да ратифицира Истанбулската конвенция на съвета на Европа, като част от националнта програма за превенция и защита от домашното насилие. Този акт беше последван от масирана ПР кампания посветена на целта да ни убедят, че решението не е начало на нормативно регламентиране на "трети пол", еднополови бракове и индоктриниране на децата в училище по тези теми. Всички, които не мислят така, бяха наречени невежи, неразбиращи и лъжци.
 
Понеже принадлежа на тази "невежа" група хора, ще си позволя да отговоря с цитат на два текста от въпросната конвенция.
 
1. " Пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“
 
От името на "невежите лъжци" искам да припомня, че "пол" е биологично детерминирана характристика на индивида ( фабрично така сме направени :) ) и за Ваше сведение тази детерминанта е в основата на живота. Полът е норма, а не е наименование за различни медицински или социални отклонения. Не е и модерна ролева игра и извратено забавление, което да регламентирате нормативно.
 
2. "Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване... на нестереотипни роли на пола... в официалните учебни програми и на всички образователни равнища“.
 
Като "неразбиращ", искрено се вълнувам от преспективата синът ми да бъде просветен в училище за дебрите на възможните "нестереотипни роли" на пола на баща му... Наистина ли не разбирате, че отваряте вратата на узаконената лудост. Вярвате ли убедено, че поведенческите отклонения на възрастните (което е техен избор и лично решение за живота им), трябва да бъдат наложени като образователна норма на децата?
 
Ако не го мислите спрете с пропагандата, извинете се и се върнете към нормалността. Ако го мислите, очевидно нямаме разговор и сме противници на фундаментално ниво.
 
Освен моралните измерения на решението, то ще има и стратегически политически последствия, защото дава на антиевропейската пропагандна машина аргументи срещу които няма разумни доводи.
 
Това е политически безотговорно!
 
*Коментарът на бившия здравен министър Петър Москов е публикуван през личния му фейсбук профил. Заглавието е на Меdiapool. 
Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?