Петканов недоволен от "нулевата разкриваемост" на поръчковите убийства в София

Нулева разкриваемост на поръчковите убийства в столицата, призна вътрешния министър Георги Петканов. Той посочи това като един от основните недостатъци в работата на СДВР, на чийто годишен отчет присъства. Това стана ден след поредното убийство посред бял ден в центъра на столицата. В същото време СДВР обяви, че през изминалата година са наградени "за добри достижения" 1934 полицаи, разкрити са само 7 корумпирани, а 766 са наказани за маловажни нарушения на дисциплината.

Шефът на СДВР Румен Стоянов обясни, че при извършването им се създава перфектна организация и е много трудно да се разкрие поръчителят.

Като незадоволителна министър Петканов определи и разкриваемостта на взривяванията. Статистиката сочи, че от 22 взрива едва 4 са разкрити. Като цяло обаче вътрешният министър заяви, че е доволен от работата на столичните полицаи, които през миналата година отчитат най-висока обща разкриваемост и спад на общия брой на извършените престъпления.

Запазва се обаче нивото на убийствата в сравнение с предходната година. От извършените 43 убийства през 2003 г са разкрити 22, а от извършените 33 опита за убийство за разкрити 26. Повишил се е броят на регистрираните грабежи, изцяло за сметка на уличните нападения. От извършените 1864 грабежа са разкрити малко над половината - 1025.

В анализа на столичните криминалисти се отбелязва също, че остава най-голям делът на престъпленията против собствеността -73 % от общия брой, като почти всички те са кражби. През 2003 г. са регистрирани 19665 кражби.

През 2003 г. са били регистрирани 3545 престъпления в сферата на икономиката, като делът на приключените преписки по тях е в рамките на 94%. След престъпленията против собствеността най-многобройни са измамите и документните престъпления, чийто дял е нараснал до 25%. Увеличение бележат случаите на разпространение и прокарване в обръщение на неистински банкноти, ценни книжа и монети.

По данни от официалната полицейска статистика, през годината са били започнати 1674 бързи производства, като 1473 от тях са по криминална линия, а 201 - по икономическа. Осъдени са общо 813 лица. И по двете линии е отчетено чувствително нарастване на бързите производства, като продължава да се подобрява и качеството на водените дела.

В анализа специално е посочено, че расте натоварването на Охранителната полиция заради непрекъснато нарастващия брой на масовите мероприятия, по време на които униформения състав осигурява обществения ред. Охраняваните през годината мероприятия са 4869, с 2% повече от 2002г.

По линия на безопасността на движението се запазва тенденцията към постепенното увеличаване на общия брой пътно-транспортни произшествия. Ръст има и при произшествията по линия на пожарната и аварийната безопасност.

Споделяне

Още от България