Платена публикация

"Петрокелтик С.А.Р.Л. възобнови отношенията си с "Дексиа България" ООД

Петрокелтик Сарл държи концесия за добив на природен газ от три блока в шелфа на Черно море – "Галата"и "Каварна". На 13.11.2017 г. Петрокелтик Сарл публикува на своята уеб страница прессъобщение, че прекратява търговските си взаимоотношения с "Дексиа България" ООД поради подозрения в нарушение на Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета за предотвратяването и използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, поради деклариране на неверни обстоятелства, поради недобросъвестност и извършване на неправомерни действия, в нарушение на договора с Петрокелтик Сарл.

В последствие стана ясно, че двете дружества са имали и търговски спор, който е отнесен от "Дексиа България" ООД за решаване по съдебен път и същият не касае приложението на Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета, а търговски претенции за обезщетение за недоставено количество природен газ от Петрокелтик Сарл.

На 22.06.2020 г. на уеб страницата си Петрокелтик Сарл публикува ново прессъобщение, в което изразява мнение, че твърденията в публикацията от 13.11.2017 г. за наличие на съмнения по отношение на действията на "Дексиа България" ООД са необосновани и непочиващи на конкретни данни. Посочва се още, че "Дексиа България" ООД е коректен, надежден и добросъвестен партньор на Петрокелтик Сарл. Предвид това, с оглед продължаване и поддържане на добрите търговски взаимоотношения между двете дружества и предвид високата репутация на "Дексиа България" ООД като един от първите и основни търговци на природен газ в страната, Петрокелтик Сарл е сключило с "Дексиа България" ООД нов дългосрочен договор за доставка на природен газ. Това прессъобщение е част от извънсъдебното споразумение между двете дружества за уреждане на търговския спор между тях.

"Дексиа България" ООД е един от първите търговци на природен газ в България, осъществяващ дейност и в страните от региона.

Споделяне

Още от Бизнес

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?