"Петрол" разпредели дивидент от 2,2 млн. лева на акционерите си

Собствениците на акции от "Петрол" АД ще получат 2 184 992 лв., разпределени съразмерно с относителния дял на притежаваните от тях ценни книжа, след като на 29 юни 2004 г. Общото събрание на акционерите прие решение 67,55 % от печалбата на компанията да бъдат разпределени като дивидент. Така бе изпълнено решение на Общото събрание от м.г. акционерите на "Петрол" АД да получат не по-малко от 20% от печалбата под формата на дивидент.

На своето редовно годишно общо събрание акционерите на най-големия дистрибутор на горива в България приеха годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. , съобщават от дружеството. Одобрени са и докладите на Управителния съвет и на специализираното одиторско предприятие "Делойт и Туш - Дипломирани експерт - счетоводители" ООД за дейността и състоянието на компанията за периода.

"Петрол" АД е едно от най големите дружества на Българската фондова борса. През 2003 г. компанията имаше най-голяма пазарна капитализация на борсата - към края на годината тя се изчисляваше на над 432 млн. лв. Цената на акциите на "Петрол" АД отбеляза най-голям растеж от всички дружества, търгувани на БФБ, а дружеството се утвърди като едно от най-ликвидните на българския капиталов пазар. В края на юни 2004 г. индексът SOFIX отбелязва поредни рекорди благодарение на покачването на цената на акциите на дружеството.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?